Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF DOPING TITANIUM (100 Ti) NANOPARTICLES INTO THE POLYAMIDE 6 MULTIFILAMENT YARNS ON ITS MECHANICAL PROPERTIES

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.626-634

TİTANYUM (100 Ti) NANOPARTİKÜL KATKISININ POLİAMİD 6 MULTİFİLAMENT İPLİKLERİNMEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.626-633

MODA EDİTÖRLÜĞÜNÜN TANINIRLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.616-625

INVESTIGATION ON THE POSITION OF DEVELOPMENT OF FASHION DESIGN EDUCATION (PROFESSIONAL VOCATIONAL SCHOOL) ON THE POSITION OF ESCOLA SUPERIOR DE ARTESE DESIGN TRAINING

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.59-68

Investigation of Breaking Force of Chenille Yarn Using Statistical Regression and Fuzzy Regression Analyses

The 5th International Fuzzy Systems Symposium, Ankara, Turkey, 14 - 15 October 2017, pp.91

İLETKEN KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİK ÜRETİMİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (UÇTEK), Adana, Turkey, 28 - 29 September 2017

İletken Kompozit Şönil İplik Üretimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi,UÇTEK 2017, Adana, Turkey, 28 - 29 September 2017, pp.373-379

İletken Kompozit Şönil İplik Üretimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma

ULUSAL ÇUKUROVA TEKSTİL KONGRESİ, Adana, Turkey, 28 - 29 September 2017, pp.373-379 Sustainable Development

Operations management tools to be applied for textile

17th World Textile Conference of the Association-of-Universities-for-Textiles (AUTEX) - Shaping the Future of Textiles, Greece, 29 - 31 May 2017, vol.254 Sustainable Development identifier identifier

An Investigation on Hairiness Characteristics of Ring Spun Yarns with Slub Effect

16th AUTEX World Textile Conference, Ljubljana, Slovenia, 8 - 10 June 2016, pp.61

Electromagnetic Shielding and Absorbence Properties of Textiles Coated with Filtered ARC PVD Method

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 September 2013

Tekstil Üretim Sürecinde İklimlendirme Teknolojisi

1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.1-10

Şantuklu İplik Tasarımı İçin Kullanıcı Dostu Bir Yazılım Geliştirilmesi

UTİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası III. AR-GE Proje Pazarıı, Bursa, Turkey, 10 - 11 February 2011

Esnek Üretim Yapısı için Ring İplik Eğirme Makinasının Modernizasyonu ve Yeni İplik Tasarımları

Gaziantep Sanayi Odası, Makine-İmalat Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı, Gaziantep, Turkey, 25 - 26 March 2010

Fantezi İpliklerin Tasarım ve Modellemesinde Kullanılacak Yeni Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi

Gaziantep Sanayi Odası, Makine-İmalat Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı, Gaziantep, Turkey, 25 - 26 March 2010

Fantezi İpliklerin Tasarım ve Modellemesinde Kullanılacak Yeni Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UIB) Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı, Bursa, Turkey, 18 February 2010, pp.121-122

Esnek Üretim Yapısı İçin Ring İplik Eğirme Makinasının Modernizasyonu ve Yeni Ürün Tasarımı

UİB Tekstil ve Konfeksiyonda Akıllı Sıçrama İçin AR-GE Proje Pazarı, Bursa, Turkey, 19 February 2009, pp.27-28

Esnek Üretim Yapısı için Ring İplik Eğirme Makinasının Modernizasyonu ve Yeni Ürün Tasarımı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UIB) Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı, Bursa, Turkey, 19 February 2009, pp.27-28

Design and PLC Control of a Ring Spinning Frame for Producing the Effected Slub and Core-Spun Yarns

15th International Conference of Structure and Structural Mechanics of Textiles (STRUTEX-08), Liberec, Czech Republic, 1 - 03 December 2008, pp.30

Şantuklu İplik Üretim Teknolojisi ve İplik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

II. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 - 20 October 2007

Expert Reports

Uzman Görüşü Raporu

MegGroup Bormeg A.Ş., pp.1, Adana, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

63

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

91

H-Index (Scopus)

6

Project

9

Intellectual Property

1
UN Sustainable Development Goals