İletken Kompozit Şönil İplik Üretimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma


İLHAN İ. , ÖZKAN İ. , YARAR A. Y.

ULUSAL ÇUKUROVA TEKSTİL KONGRESİ, Adana, Turkey, 28 - 29 September 2017, pp.373-379

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.373-379

Abstract

Chenille yarns are a kind of fancy yarn used in the production of textile products such as home textiles, clothing, especially upholstery fabrics. Purpose of the study is to produce conductive composite chenille yarns by exploiting the advantages of the unique structure of the chenille yarn and to investigate the contribution of the obtained yarn to the conductivity (antistatic) of the fabric to be produced from this yarn. Besides; hardness and abrasion tests were also applied to the fabric samples in order to see the effects of the conductive core yarn on the textile performance of the fabric. The results obtained from the fabric sample produced from the conductive composite yarn and the control fabric were compared and evaluated.

Şönil iplikler özellikle döşemelik kumaşlar olmak üzere ev tekstili, giyim gibi tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan bir fantezi iplik türüdür. Çalışmanın amacı; şönil ipliğin özgün yapısının getirdiği avantajlardan yararlanarak iletken kompozit şönil iplik üretmek ve elde edilen ipliğin, bu iplikten üretilecek kumaşın iletkenlik (antistatik) performansına katkısını araştırmaktır. Bunun yanında; iletken özlü kompozit ipliğin kumaşın tekstil performansına etkilerini görmek amacıyla kumaş örneklerine sertlik ve aşınma testleri de uygulanmıştır. Kompozit iplikten üretilmiş kumaş örneğinden elde edilen sonuçlar ile kontrol kumaşından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.