Arş.Gör.

İREM GÜRGAH OĞUL


Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Adalet, Türkiye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans Yandal

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

İLKOKULA HAZIR BULUNUŞLUK İLE DUYGU BİLGİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL) Uygulama ve Puanlama Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anadolu Üniversitesi

2017

2017

AB Projeleri Yazma Eğitimi

Diğer

Çukurova Üniversitesi

2017

2017

Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi Programı

Diğer

Avrupa Birliği Bakanlığı

2014

2014

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Uygulayıcı Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Marmara Üniversitesi

2014

2014

İkinci Aşama Drama Liderliği Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çağdaş Drama Derneği

2014

2014

Temel Aşama Drama Liderliği Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çağdaş Drama Derneği

2010

2010

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yan Dal Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Okul Öncesi Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Diğer

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Milli Eğitim Bakanlığı, Meb Samiye Naim Eğitim Vakfı Anaokulu

Yönetimsel Görevler

2015 - 2017

2015 - 2017

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Çukurova Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Anaokulu

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The development of brand awareness in young children: how do young children recognize brands?

Arnas Y. A. , TAŞ I. , Ogul İ.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, cilt.40, ss.536-542, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Pre- and In-Service Preschool Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs

ASLAN D., TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ.

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1344-1350, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Tablet Bilgisayarların Okul Öncesi Eğitimde Destek Materyali Olarak Kullanılmasının İncelenmesi

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÇİLİNGİR E., KELEŞ O.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.335-348, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Stories about aggression in pre-school children: Teachers' and mothers' views and intervention strategies

GÜRGAH OĞUL İ. , YURTAL F.

International Journal of Academic Research, no.6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Literature Review On The Use Of Tablet Computers In Preschool Education

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÇİLİNGİR E. , KELEŞ O.

European Journal of Research on Social Studies, cilt.1, ss.80-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

The Impacts of Preschool Teachers' Mathematics Anxiety and Beliefs on Children's Mathematics Achievement

ASLAN D. , GÜRGAH OĞUL İ. , TAŞ I.

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.2, ss.45-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ebeveynler ve Küçük Çocukların Evdeki Etkileşimleri Sırasında Kullandıkları Matematik Kavramları

Gürgah Oğul İ. , Aktaş Arnas Y. , Sarıbaş Ş.

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.820-825

2018

2018

A Validity and Reliability Study of Parents' Participation in Home Math Activities Scale

GÜRGAH OĞUL İ. , ASLAN D. , AKTAŞ ARNAS Y.

70th OMEP World Assembly and Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 25 - 29 Haziran 2018, ss.1-10

2017

2017

Sosyal Medya Destekli Bir Lisans Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri

ETİ İ. , GÜRGAH OĞUL İ.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.526-527

2017

2017

Suriyeli Mülteci Çocukların Göç Sonrası Uyum Süreçleri

TEMEL Z. F. , ÖRDEK S. , GÜRGAH OĞUL İ.

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.289-290

2017

2017

"İki Dilli Çocuklar İçin Dil Gelişimini Değerlendirme Aracı"nın Geliştirilmesi: Pilot Çalışma

TEMEL Z. F. , GENÇ H., GÜRGAH OĞUL İ. , AKPINAR Ü., ÖRDEK S. , İNCİ M. A. , et al.

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.87-89

2017

2017

Suriyeli Ebeveynler ile Okul Öncesi Dönemde Aile Katılımı Uygulamaları

ÖRDEK S. , GÜRGAH OĞUL İ. , AKTAŞ ARNAS Y.

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.147-149

2017

2017

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygu Sosyalleştirmeye Yönelik İnanç ve Uygulamaları

GÜRGAH OĞUL İ.

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017, ss.245-246

2017

2017

Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Konumları ile Duygu Bilgisi Arasındaki İlişki

AKTAŞ ARNAS Y. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÖRDEK S.

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.118

2017

2017

Hikaye Okuma Tekniklerinin Okul Öncesi Çocukların Dil Edinimine Etkisi

GÜRGAH OĞUL İ. , AKTAŞ ARNAS Y.

18th International Conference on Turkish Linguistics, Adana, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2017

2016

2016

Değişen Babalık Rolleri Bağlamında Baba Çocuk İlişkisinde Söylem

ÖRDEK İNCEOĞLU S. , GÜRGAH OĞUL İ. , AKTAŞ ARNAS Y. , Sarıbaş Ş.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

2016

2016

Pre- and In-service Preschool Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs

ASLAN D. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ.

1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU' 2016), Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016

2016

2016

Çizgi Filmlerde Cinsiyetçi Nefret Söylemi: Eleştirel söylem analizi

GÜRGAH OĞUL İ. , ÖRDEK S. , AKTAŞ ARNAS Y.

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.1, ss.791

2014

2014

Okulöncesi Çocuklar İçin Resimli Kitaplarda Fen Konularının Ele Alınışlarının İncelenmesi

DERETARLA GÜL E. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÖRDEK İNCEOĞLU S.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

2014

2014

Okul Öncesi Çocuklar İçin Resimli Kitaplardaki Fen Konularının Ele Alınışlarının İncelenmesi

DERETARLA GÜL E. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÖRDEK S.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, cilt.0, no.0, ss.430

2014

2014

Physical and Relational Aggression in Preschool Children: Preschool Teacher's Views and Intervention Strategies

GÜRGAH OĞUL İ. , YURTAL F.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

2014

2014

Literature review on the use of tablet computers in preschool education.

ŞAHİN M. C. , ÇİLİNGİR E. , GÜRGAH OĞUL İ. , TAŞ I. , KELEŞ O.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

2010

2010

Anne Babaların Oyuncak Seçimindeki Tutumları

GÜRGAH OĞUL İ.

V. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.282-291

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Hikaye Okuma Tekniklerinin Okul Öncesi Çocukların Dil Edinimine Etkisi

Gürgah Oğul İ. , Aktaş Arnas Y.

Turkish Linguistics Across Boundaries: The Adana Meeting, Hatice Sofu,Cem Can,Ayşehan Deniz Abik,Muna Özezen Yüceol,Abdurrahman Kilimci, Editör, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ss.233-246, 2020

2019

2019

Oyun Alanlarının Düzenlenmesine İlişkin Türkiye ve Farklı Ülkelerdeki Standartlar

GÜRGAH OĞUL İ.

Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları: Okul Öncesi Çocuklar İçin Bir Okul Tasarla, Aktaş Arnas Y., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.183-218, 2019

2016

2016

Preschool Children's Mathematical Experiences in Outdoor Play

GÜRGAH OĞUL İ. , AKTAŞ ARNAS Y.

Developments in Educational Sciences, Recep Efe, İrina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.196-207, 2016

2016

2016

Gendered Hate Speech in Cartoons: A Critical Discourse Analysis

AKTAŞ ARNAS Y. , ÖRDEK S. , GÜRGAH OĞUL İ.

Developments in Educational Sciences, Recep Efe, İrina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.612-622, 2016

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Educational Research and Reviews

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Educational Research and Reviews

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Educational Research and Reviews

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Educational Research and Reviews

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Educational Research and Reviews

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

5. International Early Childhood Education Congress

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

3rd International Eurasian Educational Research Congress

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2017

2017

18th International Conference on Turkish Linguistics

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

3rd International Congress on Curriculum and Instruction

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

67th World OMEP International Conference

Katılımcı

District Of Columbia-Amerika Birleşik Devletleri

2014

2014

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

Roma-İtalya

2013

2013

Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yönelimler: Kalite, Erişim, Hakkaniyet

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

V. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

Burslar

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Yurt İçi Doktora Bursu

TÜBİTAK

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1