Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İç limitan membran altı hemorajisi olan hastada Nd:YAG membranotomi

Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 18 November 2018

Göz içi yabancı cisim olgularında vitreoretinal cerrahi sonuçlarımız

Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 18 November 2018

Sıkı arka hyaloidin kaldırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 18 November 2018

Retina ven tıkanıklığı olgularında klinik özellikler

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Turkey, 24 - 29 October 2017

Nadir görülen bir üveit etkeni: vemurafenib

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Turkey, 24 - 29 October 2017

A BARTONELLA CASE WITH UNCOMMON POSTERIOR SEGMENT INVOLVEMENT

10. CONGRESS OF THE ASIA-PACIFIC VITREORETINAL SOCIETY, Thailand, 8 - 11 December 2016

YBMD TEDAVİSİNDE PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TOD.50. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 November 2016

Çukurova bölgesindeki üveit olgularının klinik özellikleri

Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

Enjektör iğnesiyle oluşan iyatrojenik perforasyon

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

Periferik eksudatif koryoretinopatide intravitreal ranibizumab

Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

Enjektör iğnesi ile yaralanma ve retina yırtığı

Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

Nadir görülen iki endojen endoftalmi olgusu

Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

Bietti nin kristalin distrofisinde ultrastrüktürel değişiklikler

Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2012

Prematüre retinopatisi tarama sonuçlarımız ideal tarama programı nasıl olmalı

Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2012

Optik sinir başı pigmentasyon değişiklikleri

43. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 November 2009

Intraocular foreign bodis: surgical management and prognosis

VII. International symposium on ocular trauma 2006, 28 June - 01 July 2006

Silikon kararaktlarında pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçları

Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 08 October 2003, pp.198

Surgical Results in Uveitis

4. ULUSLARARASI OKÜLER ENFLAMASYON SEMPOZYUMU (IOIS), 17 - 20 September 1996

İntravitreal 5-Florourasilin Retinada Oluşturduğu Ultrastrüktürel Değişiklikler.

Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 1995, pp.52

Books & Book Chapters

Vitreoretinal cerrahinin temel teknikleri

in: Güncel Vitreoretinal Cerrahi, Yılmaz Gürsel,Durukan A. Hakan, Editor, Anadolu Yayınları, Ankara, pp.73-82, 2021

Metrics

Publication

164

Citation (WoS)

408

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

424

H-Index (Scopus)

9

Project

4

Thesis Advisory

8

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals