Education Information

Education Information

 • 1998 - 2009 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2009 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1996 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

 • 1982 - 1988 Under Graduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1995 Expertise In Medicine

  Hematolojik Malignansilerde Eritrositer Piruvat Kinaz Aktivitesi

  Cukurova University, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Çocuk Hematoliijisi Ve Onkolojisi