Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lyme disease presenting as subacute transverse myelitis

ACTA NEUROLOGICA BELGICA, cilt.109, ss.326-329, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Survey of Scalp Dermatophyte Carriage in a Day Care Center in Turkey

MYCOPATHOLOGIA, cilt.167, ss.139-144, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Medical education in Turkey: Past to future

MEDICAL TEACHER, cilt.30, ss.768-773, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of The Group Visits Method Used in Obesity Management

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, ss.288-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliğinde Sağlıklı Bireyler için Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.43-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliğinde Sağlıklı Bireyler için Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.43-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Dünyada Erişkin Depresyonu Epidemiyolojisi

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.8, ss.1-8, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Aile Hekimliğinde Sağlıklı Bireyler için Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

Klinik Tıp Aile Hekimliği, cilt.9, ss.43-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği Disiplin İlkeleri Açışından Nikotin Bağımlılığına Yaklaşım

Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics, cilt.7, ss.35-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finding Wholeness: Which Research Methods can be Useful in Putting Together the Puzzle in Medicine Divided into Pieces by Cartesian Philosophy?

JSM Health Education & Primary Health Care, cilt.1, ss.1016-1017, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kardiyovasküler Hastalıklarda Beslenme

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Kardiyak Sorunların Yönetimi Özel Sayısı, cilt.7, ss.84-90, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kardiyovasküler Hastalıklarda Egzersiz

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliğinde Kardiyak Sorunların Yönetimi Özel Sayısı, cilt.7, ss.78-83, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kardiyovasküler Hastalıklarda Beslenme

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliğinde Kardiyak Sorunların Yönetimi Özel Sayısı, cilt.7, no.1, ss.84-90, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Aile Hekimliği Disiplinin Özgu?n Sorun Çözme Çekirdek Yeterliğinin Bir Olgu Eşliğinde İncelenmesi

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.9, ss.125-129, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve Adolesanlarda Obezite

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.6, ss.65-70, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Diyabet ve Egzersiz

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.6, ss.68-75, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Diyabette Davranış Değişikliği Girişimleri

Turkiye Klinikleri J Fam Med Birinci Basamakta Diyabete Yaklaşım Özel Sayısı, cilt.2(5), ss.79-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Hasta ile Yakınlarının Eğitimi ve Güçlendirilmesi

Turkiye Klinikleri J Fam Med Birinci Basamakta Diyabete Yaklaşım Özel Sayısı, cilt.2(5), ss.93-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlığın Varoluşsal Boyutu ve Yaşam Kalitesi

Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.5, ss.23-28, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Aile Hekimliği

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.6(1), ss.13-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliğinde grup görüşmeleri: Swot Analizi ve Deneyim Paylaşımı

Sağlıklı Yaşam Tarzı Dergisi, cilt.2(1), ss.13-22, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği asistanları: özellikleri ve farklılıkları

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.13(4), ss.187-192, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eş şiddeti ve aile hekimliği

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.3 (1), ss.1-8, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servikal kanser taraması

Aile Hekimliği Dergisi, cilt.2(5-6), ss.48-51, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolesanlarda cinsel sağlık ve sorunlar

Aile Hekimliği Dergisi, cilt.2(2), ss.34-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertansiyonda ölçüm, tanım ve sıklık

ÇÜ Tıpmed, cilt.1, ss.15-19, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Aerobic Exercise on The Skeletal Muscle Contractility in The Diabetic Rats

47th American College Sports Medicine Annual Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.32, no.5

Effect of Regular Aerobic Exercise on Diabetic Nephropathy in The Diabetic Rats

47th American College Sports Medicine Annual Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.32, no.5

Effect of Regular Aerobic Exercise on Diabetic Nephropathy in The Diabetic Rats

47th American College Sports Medicine Annual Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.32, no.5

Effect of Aerobic Exercise on The Skeletal Muscle Contractility in The Diabetic Rats

47th American College Sports Medicine Annual Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.32, no.5

Effect of Aerobic Exercise on The Skeletal Muscle Contractility in The Diabetic Rats

47th American College Sports Medicine Annual Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.32, no.5

Effect of Regular Aerobic Exercise on Diabetic Nephropathy in The Diabetic Rats

47th American College Sports Medicine Annual Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.32, no.5

Kadında cinsel isteksizlik nedeni olarak erkek obezitesi: Birinci basamaktan bir olgu

7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2016, ss.117

Grup görüşmelerini kilo alarak tamamlayan iki negatif olgunun fenomenolojik analizi

7.ULUSAL OBESİTE KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2016, ss.81

Intimate Partner Violence (Mis)Perceptions of Turkish Men and Women

WONCA Europe 2015 Conference, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.213

Correct Exercise is Medicine What happened to the human who was born to move?

WONCA Europe 2015 Conference, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.70

Correct exercise is medicine What can we do for our patients to move again

20th WONCA Europe Conference, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.7

Geleceğin Sağlık Profesyonellerinin Sağlığı Koruma Davranışları

12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, cilt.17(4), ss.184

The change in the satisfaction level of family medicine residents by time

2nd Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South East Europe (AGP/FM SEE), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2010, ss.146

Alcohol, Maras powder and marijuana abuse underlying hypertension treatment failure: a case report

WPA Thematic Conference on Depression and Other Common Mental Disorders in Primary Care, Granada, İspanya, 18 - 21 Haziran 2008, ss.205

Is routine PRIME-MD screening necessary for a Family Medicine Training Center?

WPA Thematic Conference on Depression and Other Common Mental Disorders in Primary Care, Granada, İspanya, 18 - 21 Haziran 2008, ss.192-193