Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

[Effect of tramadol on regeneration after experimental sciatic nerve injury].

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.17, ss.33-8, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between somatic sense perception levels and comorbid psychiatric diseases in chronic pain patients

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.31, sa.4, ss.183-194, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Çocuklarda Şaşılık Cerrahisinde Sevofluran ve Desfluran Anestezisinin Derlenme ve Ajitasyon Üzerine Etkileri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, sa.4, ss.186-192, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atık Su Artıma Sisitemlerinde Elde Edilen Çamurların Tarım Topraklarında Kullanılması olanakları

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi., cilt.3, sa.20, ss.23-32, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Antikoagülan ilaç kullanımı ve rejyonal anestezi

Rejyonal Anestezi, Güldoğuş A, Gürkan Y., Editör, Nobel Tıp, İstanbul, ss.443-459, 2013