Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İdiyopatik Granülomatöz Mastit Yönetiminde Tek Merkez Deneyimi

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 17 - 20 October 2019

Tall Cell Tiroid Kanserlerinde Klinik Deneyimimiz

8. Ulusal Endokrin Cerrahi KOngresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2017 Sustainable Development

Çocuklarda Tiroid Patolojileri Daha Malign

34. Ulusal Çocuk Cerrahis Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Çocuklarda Tiroid Patolojileri Artık Daha Malign

34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

The effect of glutamine N acetyl cystein andMethoreaxate i rat models of experimental colitis

The 48th Congress of the european society for surgical research May29- june1, 2013, Istanbul,Turkey., 29 May - 01 June 2013

Retrorektal Kitlelerdeki Deneyimlerimiz

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

RETROREKTAL KİTLELERDEKİ DENEYİMLERİMİZ

14. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

STAPLER İLE ZENKER DİVERTİKÜLEKTOMİ

18. Ulusal Cerrahisi Kongresi, Turkey, 23 - 27 May 2012

Muir Torre Sendromu

4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 March 2012

Anorektal bölgenin fonksiyonel hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri

3.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2007., Turkey, 12 - 14 April 2007

TRAVMATİK DİYAFRAGMA YARALANMALARI

5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2005

Kolorektal travmalarda cerrahi yaklaşım

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Turkey, 14 - 16 April 2005

Multipl karaciğer amip abselerinin US eşliğinde perkütan drenajı

TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2004

Yetişkin intestinal invaginasyon olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Nöroendokrin tümör olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Travmatik diafragma yaralanmaları

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Meme başının Paget Hastalığı

Ulusal meme kongresi, Ekim 2003, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2003

Ostomi uygulamanın nekrotizan fasiitis tedavisindeki yeri

1. ulusal stomaterapi kongresi ve kursu, Eylül, 2002, Adana., Turkey, 25 - 28 September 2002

Books & Book Chapters

Tiroid.

in: Genel cerrahi ameliyatları, Tarık Zafer Nursal, Editor, elsevier, pp.384-391, 2008

Metrics

Publication

102

Citation (WoS)

195

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

217

H-Index (Scopus)

10

Project

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals