Clinical features and course of Phyllodes tumors of breast


Creative Commons License

Dalcı K. , Gul M. O. , Sarıtaş A. G. , Gumus S., Sakman G. , Ergin M.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.45, pp.1217-1224, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17826/cumj.738184
  • Title of Journal : CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Page Numbers: pp.1217-1224
  • Keywords: Phyllodes tumor, fibroadenoma, tru-cut biopsy, mastectomy, PRIMARY SURGICAL-TREATMENT, NEEDLE CORE BIOPSY, CYSTOSARCOMA-PHYLLODES, LOCAL RECURRENCE, DIFFERENTIAL-DIAGNOSIS, HISTOLOGICAL FEATURES, FIBROADENOMA, BENIGN, EPIDEMIOLOGY, MANAGEMENT

Abstract

Amaç: Primer meme neoplazilerinin %0,3-1’ini oluşturan nadir görülen fibroepitelyal meme tümörü ’dür. Klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak fibroadenomlar ile karışırlar. Bu yazıda, filloides meme tümörü nedeni ile tedavi edilen hastalarımızın demografik özellikleri, klinikopatolojik bulguları, takip sonuçları ve uygulanan tedavi yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2010-Temmuz 2019 tarihleri arasında tedavi edilen 24 filloides tümör hastasının verileri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Yaş ortalaması 44,1 (20-64) yıl idi. En sık başvuru semptomu hızlı büyüyen kitle idi. Hastalık 12 hastada sağ memede, 2 hastada bilateral idi. Biyopsi yöntemi olarak, 10 hastada tru-cut biyopsi, 13 hastada eksiyonel, 1 hastada insizyonel biyopsi kullanıldı. Eksizyonel biyopsi (n:6), segmental mastektomi(n:11) ve mastektomi (n:7) uygulanan cerrahi prosedürler idi. Ortalama tümör boyutu 64,6 mm(20-220) olarak saptandı. Histopatolojik olarak, 9 benign, 6 borderline ve 9 malign filloides tümör tanısı konuldu. Ortalama takip süresi 18 (6-82)ay idi. Takipte, malign filloides tümörlü 4 hastada lokal nüks, 1 hastada uzak metastaz tespit edildi. 3 hasta kemoterapi ve 2 hasta radyoterapi tedavisi aldı.
Sonuç: Filloid tümörler nadir görülen, miks tip meme tümörleridir. Klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak meme fibroadenomları ile karışabilmektedir. Uygun cerrahi tedavinin yapılabilmesi için tru-cut biyopsi ile ameliyat öncesi tanının konulması önemlidir. Aksi taktirde re-operasyon ve lokal nüks oranları artmaktadır
Anahtar kelimeler: Filloides tümör, fibroadenom, tru-cut biyopsi, mastektomi