Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Exploring Location Effects On Subjective Well-being.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Exploring Psychological well-being in Adana

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN ADANA EKONOMİSİNE KATKISI

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 ACADEMIC PERFORMANCE OF ECONOMETRICS STUDENTS IN QUANTITATIVE COURSES: A PREDICTION USING MARKOV MODEL

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Clustering Based Robust Multivariate Outlier Detection

  Katılımcı

  SAN DIEGO , Amerika Birleşik Devletleri

 • 2012 Robust Sınıflandırma yöntemi ile grup sapan değerlerin belirlenmesi

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2011 Determinants of Child Labour in Turkey

  Katılımcı

  ANKARA, Türkiye

 • 2009 Türkiye'de Kadının İşgücü Piyasasına Katılımında Ebeveynlerin Etkisi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2005 Outlier Detection Using Principle Components

  Katılımcı

  Alabama, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2005 Robust BACON Principle Component Analysis for High-Dimensional Regressors: RBPCA

  Katılımcı

  Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2005 Yüksek Boyutlu Veri Kümeleri için robust BACON Temel Bileşenler Analizi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Çok Değişkenli Veri Kümeleri Üzerinde Tanımlı Sapan Değer Belirleme Tekniklerinin Simülasyon Çalışması İle Karşılaştırılması

  Katılımcı

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ /ANKARA, Türkiye

 • 2001 BACON Temel Bileşenler Analizi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 1999 Una Media Sobre Influencia Local Basada En La Medida de Hadi Para Multiples Observaciones

  Katılımcı

  Palma, İspanya

 • 1998 Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Modelinde Yerel Etki ve Hadi'nin ölçüsü

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 1