Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of the Interaction Between Space And Visitor In the Case of the Cité De L’arciıtecture Et Du Patrimoine

European Journal of Science and Technology, sa.21, ss.341-357, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ?ORDER OF THINGS"IN MEDIA CUBE: TRANSPARENCY AS A DESIGN TOOL IN NTV NEWS STUDIO

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, cilt.7, ss.223-237, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MOBİLYADA CİNSİYET KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TUVALET MASASI ÖRNEĞİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.647-656, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobilyada Cinsiyet Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Tuvalet Masası Örneği

Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.647-656, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HİNDİSTAN?DA VERNAKÜLER KONUTLARI BİÇİMLENDİREN ETKENLERİN İRDELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.92-103, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MİMARİ TASARIMDA SU ÖĞESİNİN FARKLI KULLANIM AMAÇLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ: ANADOLU ÖRNEĞİ

ASIA MINOR STUDIES, cilt.6, ss.107-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Researching of Water Element in terms of Different Intended Uses in Architectural Design: The Sample of Anatolia

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.11

Discussion of the Corporate Identities of TV Channels on Color: The Sample of Kanal D and ATV

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.10

Researching the Effect of TV Decor Designs on Audience Perception

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.12

YOKOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR KIRSALMİMARİ ÖRNEĞİ DOĞU KARADENİZ SU DEĞİRMENLERİ

1. ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE MODA KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, cilt.1, ss.532-542

“TASARIM İLKELERİ”NİN MİMARİDEKİ YANSIMALARI: CARLO SCARPA ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM VE MODA KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, ss.555-563

İÇ MEKAN DUVARLARINDA BİTKİSEL ÖĞELERLE DESEN TASARIMI

1. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM VE MODA KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, ss.589-600

İç Mekan Duvarlarında Bitkisel Öğelerle Desen Tasarımı

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, cilt.1, ss.589-600

Çizgi Romandan Beyaz Perdeye: Marvel Super Kahramanlarının Süper Mekanları

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.396-397

ADANA MİLLİ MENSUCAT FABRİKASININ MÜZE KOMPLEKSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜNÜN YENİDEN İŞLEVLENDİRME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.392-393

Adana Milli Mensucat Fabrikasının Müze Kompleksine Dönüşümünün Yeniden İşlevlendirirme Açısından Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.392-393

"Tasarım İlkeleri"nin Mimarideki Yansımaları: Carlo Scarpa Örneği

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, ss.1

İç Mekan Duvarlarında Bitkisel Ögelerle Desen Tasarımı

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, ss.1

Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Kırsal Mimari Örneği; Doğu Karadeniz Su Değirmenleri

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, ss.1

Çizgi Romandan Beyaz Perdeye: Marvel Süper Kahramanlarının Süper Mekanları

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 13 Mayıs 2017, ss.1

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde Yer Alan Kent Mobilyalarının Ergonomi Baglamında Degerlendirilmesi

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Mimari Tasarım Eğitiminde Oyun Motorları Kullanımının İrdelenmesi

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.1

A NEW DESIGN APPROACH TO TV NEWS BROADCASTING STUDIOS: NTV NEWS STUDIO

3rd International Conference on New Trends in Architecture and Design, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017, ss.331-338

A New Design Approach to TV Broadcast Studios: NTV News Studio

3rd International Conference on New Trendsin Architecture and Interior Design, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017, ss.331-338

INFLUENCE OF ARCHITECTURAL FORM TO THE CONCEPT OF PANOPTICON

5th Annual Conference on Humanities and Social Sciences, Budapest, Macaristan, 22 - 25 Eylül 2016, ss.4

KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE VERNAKÜLER MİMARİNİN HİNT KÜLTÜRÜ ÖZELİNDE İNCLENMESİ

International Mediterrannean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1101

KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE VERNAKÜLER MİMARİNİN HİNT KÜLTÜRÜ ÖZELİNDE İNCELENMESİ

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

The Influence of Architectural Form to the Concept of Panopticon

5th Annual Conference on Humanities and Social Sciences, Budapeşte, Macaristan, 22 - 25 Eylül 2016

Avlu Mekanının Eğitim Yapıları Üzerinden Analizi: Adana Örneği

"İç Ve Dış Arasındaki Çeper" Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2016, ss.61-73

Kitap & Kitap Bölümleri

THE INFLUENCE OF THE ARCHITECTURAL FORM TO THE CONCEPT OF PANOPTICON

METHODOLOGICAL APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES, Richard Davis, Editör, Agp Research, Londra, ss.58-62, 2016

The Influence of the Architectural Form to the Concept of Panopticon

Methodological Approaches to Social Sciences, Richard Davis, Editör, AGP Research, Londrina, ss.58-62, 2016