Education Information

Education Information

 • 1994 - 1996 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 1991 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 1996 Expertise In Medicine

  PCR metodu ile aseptik menenjitli çocuklarda HSV tip 1 ve HSV tip 2'nin insidanslarının tespiti

  Cukurova University, Temel Tıp Bilimi, Tıbbi Mikrobiyoloji

 • 1990 Expertise In Medicine

  Bölgemizde çocukluk döneminde görülen üst solunum yolu enfeksiyonları ve menenjitlerde Haemophilus influenzae'nin insidansı ve antibiyotik duyarlılıklarının tespiti

  Cukurova University, Temel Tıp Bilimi, Tıbbi Mikrobiyoloji