Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Physico chemical Parameters of the Çatalan Dam Lake Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.28, sa.9, ss.2098-2102, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

A computerized image database for freshwater algae recorded in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.39, sa.1, ss.198-204, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New Mediterranean Biodiversity Records (December 2011)

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.12, sa.2, ss.491-508, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of fenoxaprop-p-ethyl on natural plankton of the Seyhan dam: A microcosm study

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.80, sa.3, ss.247-250, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The influence of environmental conditions on the morphological variability of phytoplankton in an oligo-mesotrophic Turkish lake

ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY, cilt.43, sa.1, ss.21-28, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Lethal chlorine concentrations for the pearl oyster Pinctada radiata (Leach, 1814)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.1, ss.157-160, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akyatan ve Tuzla Lagünlerinin (Adana, Türkiye) Fitoplanktonu ve mevsimsel Değişimi.

e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.2, ss.19-29, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akyatan ve Tuzla Lagünlerinin (Adana, Türkiye) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimi

Journal of FisheriesSciences, cilt.2, sa.1, ss.19-29, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seasonal variations of phytoplankton in the Akyatan and Tuzla lagoons Adana Turkey

Journal of Fisheries Sciences.com, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun Yapısı, Çözünürlüğü ve Denizel Ortama Olası Etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.127-134, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

New Genus Record for Freshwater algal flora of Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.31, sa.2, ss.149-152, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun yapısı, çözünürlüğü ve denizel ortama olası etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Su ürünleri Temel Bilimler/Hidrobioloji, cilt.23, ss.127-134, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İskenderun Demir Çelik Fab dan Çıkan Cürufun Yapısı Çözünürlüğü Denizel Ortama Olası Etkisi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, sa.23, ss.127-134, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cürufun yapısı çözünürlüğü ve denizel ortama olası etkileri

Ege Ün. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri dergisi, cilt.23, sa.1, ss.127-134, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akarsu Kirliliği ve Primer Üreticiler

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, sa.1, ss.1-12, 2001 (Hakemsiz Dergi)

İçsu Toksik Algleri

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, sa.1, ss.75-85, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Kirliliğin Su Ürünlerine Etkisi

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, sa.1, ss.41-59, 2001 (Hakemsiz Dergi)

The Estimation of Missing Values In Longitudinal Data Sets By Using Regression Methods In Biological Researchs.

OnLine Journal of Biological Sciences, cilt.1, sa.7, ss.678-679, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ötrofikasyon

Su Kirliliği ve Çevre Hizmetiçi Eğitim Semineri Notları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Müdürlüğü Yayınları-4, sa.4, ss.34-41, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Su Örneği Alma ve Koruma Teknikleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Müdürlüğü Yayınları-4, sa.4, ss.42-50, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çakıt Suyunda(Pozantı-Adana)Krom Araştırılması

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.119-126, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rotifer and Cladocera Fauna of Seyhan River (the Part Within Borders of Adana City)

Tr.J.of Zoology, cilt.21, ss.439-443, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GÖLBAŞI GÖLLERİ?NİN METAL DERİŞİMLERİ VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.1

Determination of DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) in Seyhan River in the city of Adana, Turkey

4. International Agriculture Congrees, Nevşehir, Türkiye, 5 Temmuz - 08 Ağustos 2018, ss.220

Are UV filters (sunscreens) threatening or protecting us?

International Congress of Health and Environment, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, cilt.1, ss.338

Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) pollution in Gölbaşı Lake, Turkey

International Congress of Health and Environment, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, ss.139

Determination of human pharmaceuticals in Sucullu and Uluborlu Dam Lakes (Antalya Basin, Turkey)

SETAC Europe 27th Annual Meeting, Brüksel, Belçika, 7 - 11 Mayıs 2017, cilt.1, ss.310

Occurrence of pharmaceuticals and personal care products in Konya Closed Basin Lakes, Turkey

SETAC Europe 27th Annual Meeting, Brüksel, Belçika, 7 - 11 Mayıs 2017, cilt.1, ss.310

Sularda farmasötik kirleticiler ve Besin Ağı İçerisindeki Çevrimi

2. Uluslararası su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, ss.296-302

Presence Of Illicit Drugs in Surface Waters Which is Under The Influence of Waste Water Effluents South Middle Turkey

2nd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Antalya, Turkey, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2016, ss.56

Determination of human pharmaceuticals in Seyhan Kozan and Mehmetli Dam Lakes by liquid chromatography mass spectrometry

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.567

Seyhan Nehri nde gözlenen mavi yeşil alg artışı ve balık ölümleri üzerine bir araştırma

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.956

Azaplı ve İnekli Göllerinde Farmasötik Maddelerin Bulunurluğu ve Mevsimsel Değişimi

VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.125

Lagüner Sistemlerin Sorunları Akyatan Lagünü Örneği

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı-2016, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Akyatan Lagünü Klorofil a düzeylerinin Zamansal Ve Alansal Değişimi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı-2016, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2016

Temporal and Spatial Variations of Chlorophyll-a in Akyatan Lagoon

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.313

Problems of the Lagoon Systems: Example of the Akyatan Lagoon

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.82-83

OCCURRENCE OF 16 ILLICIT DRUGS IN CEYHAN RIVER, TURKEY

SETAC Europe 26th Annual Meeting, Nantes, Fransa, 22 - 26 Mayıs 2016, ss.440

Aşağı Ceyhan Havzasında Farmasötik Maddelerin Mevsimsel ve Miktarsal Değişimi

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2015, ss.388-389

Ceyhan Nehrinin su kalitesinin özellikleri

18. ulısal su ürünleri sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015

Ceyhan Nehri?nin (Osmaniye-Adana) Su Kalitesi Özellikleri

XVIII. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.339

Kastabala Vadisi (Osmaniye) Önemli Doğa Alanı Sulak Alan Bölgesinin Su Kalitesi.

XVIII. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.443

Occurrance and Behaviour of Pesticides in Ceyhan River Basin.

FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2014, ss.167

Ceyhan Nehri?nde Bulunan Farmasötik Maddeler Üzerine Bir Ön Çalışma

XII. Su Ürünleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2013, ss.109

Variation of Phytoplankton and Physico-Chemical Criteria during Summer Months in Seyhan Dam (Adana-Turkey)

14th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology, İstanbul, Turkey, 4 - 11 Ekim 2005, ss.52

Ulusal Su Günleri

XIII. Ulusal Su Ür. Semp., Türkiye, 1 - 03 Eylül 2005

Seyhan Baraj Gölü Adana Türkiye Fitoplanktonu

1. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2004

2-4-D (Herbisit) `nin Göl Ortamına Etkisinin Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi.

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Adana- Türkiye., Adana, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2004, ss.15

Toprak ve Beton Havuzlardaki Su Kalitesinin İncelenmesi

XII. Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2003, ss.227-231

Seyhan Baraj Gölü (Adana) Bentik Algleri ve Mevsimsel Değişimi

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2003, ss.189-195

Toprak ve Beton Havuzlarda Bazı Su Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2003, ss.227-231

The Seasonal Fluctations of Phytoplankton and Physico Chemical Features in Seyhan Dam Adana Turkey International Symposium of Fisheries and Zoology

(In memory of Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG in his 100th Birth Anniversary, İstanbul Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi, 18 - 20 Mart 2003

Yedigöze (ALADAĞ-ADANA) Kaynak Suyu’nun Epilitik Algleri

X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, Türkiye, 22 - 24 Eylül 1999, cilt.2, ss.652-663

Yedigöze Aladağ Adana Kay Suyu Epilit Alg

X. Ul. Su Ür. Sem., Su Ür. Tem. Bil. ve By., Türkiye, 1 - 03 Eylül 1999

Yedigöze (Aladağ/Adana) Kaynak Suyunun Epifitik Algleri

x. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 27 Ocak - 11 Şubat 1999, cilt.2, ss.652-663

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Suyosunları Listesi

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI, İstanbul, 2019

Tilapyanın Perifitona Dayalı Yetiştiriciliği

Tilapia Yetiştiriciliği, Suat DİKEL, Editör, T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.185-200, 2009

Tilapyanın Perifitona Dayalı Yetiştiriciliği

Tilapia Yetiştiriciliği, Doç. Dr. Suat Dikel, Editör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.185-200, 2009

6. Bölüm Tilapia'ların Hastalıkları

Tilapia Yetiştiriciliği, Prof.dr. Suat DİKEL, Editör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.214-228, 2009

Bölüm 5

Tatlı Su Ekolojisi, Prof. Dr. Sabri Gökmen, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.221-255, 2007

Tatlı Su Ekolojisi

Genel Ekoloji, Prof. Dr. Sabri GÖKMEN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.221-255, 2007

İçsu Toksik Algleri

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.75-85, 2001

Ötrofikasyon

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.29-40, 2001

Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Kirliliğin Su Ürünlerine Etkisi

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.41-60, 2001

Akarsu Kirliliği ve Primer Üreticiler

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.1-12, 2001

Su Kirliliğinin Üretim Üzerine Etkileri

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.19-27, 2001

Diğer Yayınlar