Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of Physico chemical Parameters of the Çatalan Dam Lake Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.28, no.9, pp.2098-2102, 2016 (Journal Indexed in AHCI)

A computerized image database for freshwater algae recorded in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.39, no.1, pp.198-204, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of fenoxaprop-p-ethyl on natural plankton of the Seyhan dam: A microcosm study

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.80, no.3, pp.247-250, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Lethal chlorine concentrations for the pearl oyster Pinctada radiata (Leach, 1814)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.1, pp.157-160, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Akyatan ve Tuzla Lagünlerinin (Adana, Türkiye) Fitoplanktonu ve mevsimsel Değişimi.

e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), vol.2, no.1, pp.19-29, 2008 (National Refreed University Journal)

Seasonal variations of phytoplankton in the Akyatan and Tuzla lagoons Adana Turkey

Journal of Fisheries Sciences.com, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akyatan ve Tuzla Lagünlerinin (Adana, Türkiye) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimi

Journal of FisheriesSciences, vol.2, no.1, pp.19-29, 2008 (Other Refereed National Journals)

İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun Yapısı, Çözünürlüğü ve Denizel Ortama Olası Etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.127-134, 2007 (National Refreed University Journal)

New Genus Record for Freshwater algal flora of Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.31, no.2, pp.149-152, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun yapısı, çözünürlüğü ve denizel ortama olası etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Su ürünleri Temel Bilimler/Hidrobioloji, vol.23, pp.127-134, 2006 (National Refreed University Journal)

İskenderun Demir Çelik Fab dan Çıkan Cürufun Yapısı Çözünürlüğü Denizel Ortama Olası Etkisi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, no.23, pp.127-134, 2006 (Other Refereed National Journals)

Cürufun yapısı çözünürlüğü ve denizel ortama olası etkileri

Ege Ün. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri dergisi, vol.23, no.1, pp.127-134, 2006 (Other Refereed National Journals)

Akarsu Kirliliği ve Primer Üreticiler

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, no.1, pp.1-12, 2001 (National Non-Refereed Journal)

İçsu Toksik Algleri

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, no.1, pp.75-85, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Kirliliğin Su Ürünlerine Etkisi

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, no.1, pp.41-59, 2001 (National Non-Refereed Journal)

The Estimation of Missing Values In Longitudinal Data Sets By Using Regression Methods In Biological Researchs.

OnLine Journal of Biological Sciences, vol.1, no.7, pp.678-679, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ötrofikasyon

Su Kirliliği ve Çevre Hizmetiçi Eğitim Semineri Notları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Müdürlüğü Yayınları-4, no.4, pp.34-41, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Su Örneği Alma ve Koruma Teknikleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Müdürlüğü Yayınları-4, no.4, pp.42-50, 1998 (Other Refereed National Journals)

Çakıt Suyunda(Pozantı-Adana)Krom Araştırılması

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.14, pp.119-126, 1997 (National Refreed University Journal)

Rotifer and Cladocera Fauna of Seyhan River (the Part Within Borders of Adana City)

Tr.J.of Zoology, vol.21, pp.439-443, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyhan Nehrinin Adana İl Merkezi Sınırları İçindeki Bölümünde Rotifera ve Cladocera Faunası

Turkish Journal Of Zoology, no.21, pp.439-443, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÖLBAŞI GÖLLERİ?NİN METAL DERİŞİMLERİ VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.1

Are UV filters (sunscreens) threatening or protecting us?

International Congress of Health and Environment, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, vol.1, pp.338

Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) pollution in Gölbaşı Lake, Turkey

International Congress of Health and Environment, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.139

Occurrence of pharmaceuticals and personal care products in Konya Closed Basin Lakes, Turkey

SETAC Europe 27th Annual Meeting, Brüksel, Belgium, 7 - 11 May 2017, vol.1, pp.310

Sularda farmasötik kirleticiler ve Besin Ağı İçerisindeki Çevrimi

2. Uluslararası su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, pp.296-302

Presence Of Illicit Drugs in Surface Waters Which is Under The Influence of Waste Water Effluents South Middle Turkey

2nd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2016, pp.56

Determination of human pharmaceuticals in Seyhan Kozan and Mehmetli Dam Lakes by liquid chromatography mass spectrometry

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.567

Seyhan Nehri nde gözlenen mavi yeşil alg artışı ve balık ölümleri üzerine bir araştırma

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.956

Azaplı ve İnekli Göllerinde Farmasötik Maddelerin Bulunurluğu ve Mevsimsel Değişimi

VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin, Turkey, 31 August - 02 September 2016, pp.125

Temporal and Spatial Variations of Chlorophyll-a in Akyatan Lagoon

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.313

Problems of the Lagoon Systems: Example of the Akyatan Lagoon

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.82-83

OCCURRENCE OF 16 ILLICIT DRUGS IN CEYHAN RIVER, TURKEY

SETAC Europe 26th Annual Meeting, Nantes, France, 22 - 26 May 2016, pp.440

Aşağı Ceyhan Havzasında Farmasötik Maddelerin Mevsimsel ve Miktarsal Değişimi

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2015, pp.388-389

Ceyhan Nehrinin su kalitesinin özellikleri

18. ulısal su ürünleri sempozyumu, Turkey, 1 - 04 September 2015

Ceyhan Nehri?nin (Osmaniye-Adana) Su Kalitesi Özellikleri

XVIII. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.339

Kastabala Vadisi (Osmaniye) Önemli Doğa Alanı Sulak Alan Bölgesinin Su Kalitesi.

XVIII. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.443 Sustainable Development

Occurrance and Behaviour of Pesticides in Ceyhan River Basin.

FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Trabzon, Turkey, 23 - 27 September 2014, pp.167

Ceyhan Nehri?nde Bulunan Farmasötik Maddeler Üzerine Bir Ön Çalışma

XII. Su Ürünleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 05 September 2013, pp.109

Variation of Phytoplankton and Physico-Chemical Criteria during Summer Months in Seyhan Dam (Adana-Turkey)

14th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology, İstanbul, Turkey, 4 - 11 October 2005, pp.52

Ulusal Su Günleri

XIII. Ulusal Su Ür. Semp., Turkey, 1 - 03 September 2005

Seyhan Baraj Gölü Adana Türkiye Fitoplanktonu

1. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Turkey, 22 - 25 June 2004

2-4-D (Herbisit) `nin Göl Ortamına Etkisinin Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi.

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Adana- Türkiye., Adana, Turkey, 21 - 24 June 2004, pp.15

Toprak ve Beton Havuzlardaki Su Kalitesinin İncelenmesi

XII. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 2 - 05 September 2003, pp.227-231

Seyhan Baraj Gölü (Adana) Bentik Algleri ve Mevsimsel Değişimi

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 1 - 05 September 2003, pp.189-195

Toprak ve Beton Havuzlarda Bazı Su Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 1 - 06 September 2003, pp.227-231

The Seasonal Fluctations of Phytoplankton and Physico Chemical Features in Seyhan Dam Adana Turkey International Symposium of Fisheries and Zoology

(In memory of Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG in his 100th Birth Anniversary, İstanbul Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi, 18 - 20 March 2003

Yedigöze (ALADAĞ-ADANA) Kaynak Suyu’nun Epilitik Algleri

X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, Turkey, 22 - 24 September 1999, vol.2, pp.652-663

Yedigöze Aladağ Adana Kay Suyu Epilit Alg

X. Ul. Su Ür. Sem., Su Ür. Tem. Bil. ve By., Turkey, 1 - 03 September 1999

Yedigöze (Aladağ/Adana) Kaynak Suyunun Epifitik Algleri

x. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Turkey, 27 January - 11 February 1999, vol.2, pp.652-663

Books & Book Chapters

Türkiye Suyosunları Listesi

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI, İstanbul, 2019

Tilapyanın Perifitona Dayalı Yetiştiriciliği

in: Tilapia Yetiştiriciliği, Suat DİKEL, Editor, T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.185-200, 2009

Tilapyanın Perifitona Dayalı Yetiştiriciliği

in: Tilapia Yetiştiriciliği, Doç. Dr. Suat Dikel, Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.185-200, 2009

6. Bölüm Tilapia'ların Hastalıkları

in: Tilapia Yetiştiriciliği, Prof.dr. Suat DİKEL, Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.214-228, 2009

Bölüm 5

in: Tatlı Su Ekolojisi, Prof. Dr. Sabri Gökmen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.221-255, 2007

Tatlı Su Ekolojisi

in: Genel Ekoloji, Prof. Dr. Sabri GÖKMEN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.221-255, 2007

İçsu Toksik Algleri

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.75-85, 2001

Ötrofikasyon

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.29-40, 2001

Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Kirliliğin Su Ürünlerine Etkisi

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.41-60, 2001

Akarsu Kirliliği ve Primer Üreticiler

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.1-12, 2001

Su Kirliliğinin Üretim Üzerine Etkileri

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.19-27, 2001

Other Publications