Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Primary Anaplastic Cerebellar Pilocytic Astrocytoma: A Case Report

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.23, sa.3, ss.199-202, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bone Disease in Renal Transplantation and Pleotropic Effects of Vitamin D Therapy

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.42, sa.7, ss.2518-2526, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Portal venous diameter in children: Normal limits according to age, weight and height

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.75, sa.2, ss.245-247, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiac mucormycosis in a child with severe aplastic anemia: A case report

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.23, sa.5, ss.433-437, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Osteopenia and osteoporosis in postmenopausal women

ACTA RADIOLOGICA, cilt.43, sa.6, ss.609-614, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Normal Transcranial Doppler Flow Parameters in Children

Neurosurgery Quarterly, cilt.25, sa.1, ss.6-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilatarel breast metastases from malignant melanoma

EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil böbrek

Sendrom, cilt.1810, ss.82-85, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral optik nerve drusen

EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Left Common Carotid Artery originating from the Brachiocephalic Trunk

EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azygous Anterior Cerebral Artery

EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malignant fibrous histiocytoma of the left ventricle of the heart

EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfantil habis osteopetrozisli iki kardeş

Göztepe Tıp Dergisi, cilt.20, ss.62-64, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bladder pheochromocytoma encountered on sonography

Australasian Radiology, cilt.48, sa.3, ss.398-400, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spectrum of extrapulmonary tuberculosis Radiologic manifestations

The Radiologist, cilt.10, sa.5, ss.221-234, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mezenterik kistik matür teratom

TIPMED, cilt.5, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mide içine prolabe intraluminal özofagus leiomyomu

Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.358-359, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The volumetric values of breast in adult women

XXIV International symposium on morphological sciences, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.30, ss.244

Simultaneous Endovascular Embolization of Multiple Intracranial Aneurysms

ESNR 2008, 33th Congress of European Society of Neuroradiology, 17th Advanced Course and 1st Interventional Advanced Course, KRAKOV, Polonya, 18 - 21 Eylül 2008

Synchronous Multiple Stenting and Angioplasty of Supraaortic Stenoses in Cerebral Ischemia

ESNR 2008, 33th Congress of European Society of Neuroradiology, 17th Advanced Course and 1st Interventional Advanced Course, KRAKOV, Polonya, 18 - 21 Eylül 2008

Aortik ark varyasyonları Anjiografik bulgular

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007

Unilateral Mondini Sendromu ve eşlik eden diğer anomaliler Olgu Sunumu

TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2005

Erişkin yaşta saptanan bir pulmoner arter agenezi olgusu

TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2005

Pancreatic hydatid cyst Unusual location

ESGAR 05 16th Annual Meeting and Postgraduate Course, FLORANSA, İtalya, 28 - 31 Mayıs 2005

Spectrum of imaging findings in genitourinary tuberculosis

ECR 2005, 17th European Congress of Radiology, VİYANA, Avusturya, 4 - 08 Mart 2005

CT evaluation of congenital vena cava anomalies

ECR 2005, 17th European Congress of Radiology, VİYANA, 4 - 08 Mart 2005

Renal arter bifurkasyon darlıklarında kissing balon anjioplasti

TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2004

Fibrokistik hastalığın değişken radyolojik spektrumu

TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2004

Memenin kavernöz hemanjiomu Olgu sunumu

VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2003

Malign obstrüktif sarılıkta multifazik spiral BT nin yeri

TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2003

Meme lezyonlarında stereotaksik kor biyopsinin yeri

TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2003

Jejunal intussusception secondary to a submucosal lipoma in an adult

ESGAR 2003, 14th Annual Meeting and Postgraduate Course, Budapest, Macaristan, 17 - 21 Haziran 2003

Hepatic epitheloid hemangioendothelioma CT and MRI findings in a case

ESGAR 2003, 14th Annual Meeting and Postgraduate Course, Budapest, Macaristan, 17 - 21 Haziran 2003

Mammographic artifacts and variations A pictorial guide

ECR 2003, European Congress of Radiology, VİYANA, Avusturya, 7 - 11 Mart 2003

Histerosalpingographic study of uterine malformation

RSNA 88th Scientific Assemly and Annual Meeting, ŞİKAGO, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 06 Aralık 2002

The prevalence and variations of inferior right heptic veins on contrast enhanced helical CT scanning

RSNA 88th Scientific Assemly and Annual Meeting, ŞİKAGO, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 06 Aralık 2002

Sekonder testiküler plazmositoma multipl myelom olgu sunumu

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Servikal kum saati lipom

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Konjenital retikülohistiyositoz

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Pulmoner blastom

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Mediastinal hemanjiom

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Hayalet meme kitleleri

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Kafa tabanını tutan lenfoma olgusu

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Mondini deformiteli olguda temporal kemik YRBT bulguları

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Dev hemorajik kribriform duktal karsinoma olgu bildirisi

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Spondilometfizyal displazi

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Trakeal schwannom

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Malign görünümlü atipik dev fibroadenom radyolojik ayırıcı tanı

TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Retroperitoneal matür kistik teratom

TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 26 - 31 Ekim 2001

Kistik lenfanjioma

TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 31 Ekim 2001

Maternal renkli Doppler US

TUD 99, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 1999

Periferik PTA ve stent uygulamaları 5 yıllık deneyim Sözlü

URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 31 Ekim 1998

Periferik arteriyel Nitinol stent Memotherm uygulaması

URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 31 Ekim 1998