Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A mathematical programming model for facility location optimization of hydrogen production from renewable energy sources

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A mathematical programming model for reconfiguration of flexible manufacturing cells

ENGINEERING OPTIMIZATION, cilt.47, ss.184-203, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Mathematical Programming Model for Scheduling of Nurses' Labor Shifts

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.36, ss.491-496, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çeşitli makine kısıtlarını içeren optimum hücre tasarım problemi için matematik programlama modeli

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Montaj Hatlarının Değişen Koşullar Altında Yeniden Dengelenmesİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, ss.213-227, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Research Areas and Suggestions for Sustainable Manufacturing Systems

GJCIE Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas – 2019, Industrial Engineering in the Digital Disruption Era, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 03 Eylül 2019, ss.17

Determination of Loss Classification and Line Performance in Manufacturing Systems with Overall Equipment Effectiveness

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.234

Future Research Areas for Energy Management in Flexible Manufacturing Systems

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.742-744

The Importance of Logistics and Distributions Channels in Supply Chain

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.702

Future Research Areas for Supply Chain Management Containing Blockchain Technology

EURO2018 29th European Conference on Operational Research, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.154

Esnek Üretim Sistemlerinde Makine Yükleme Problemi için Gelecek Çalışma Alanları

38. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi YAEM 2018, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.39

A Mathematical Programming Model for Maritime Inventory Routing Problem

GJCIE Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas-2018, Nevşehir, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.17

Future Research and Suggestions Based on Maritime Inventory Routing Problem

Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas (GJCIE ), Vienna, Avusturya, 20 - 21 Temmuz 2017, ss.91-96 identifier

Optimal Location Problem of Hydrogen Production Facilities for Renewable Energy Sources

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.707

A Mathematical Programming Approach for Scheduling of Flexible Cellular Manufacturing Systems with Alternative Routings and Machine Breakdowns

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.670

Future Research and Suggestions Based on Maritime Inventory Routing Problem

Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas-2017, Viyana, Avusturya, 20 - 21 Temmuz 2017, ss.6-7

Future Research and Suggestions Based on Maritime Inventory Routing Problem

GJCIE Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas-2017, Vienna, Avusturya, 20 - 21 Temmuz 2017, ss.6-7

A Mathematical Programming Model for Multi-Objective Optimization in Flexible Manufacturing Cells

ICETI International Conference on Engineering Technology and Innovation, Sarajevo Bosnia And Herzegovina, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017, ss.62

Esnek Üretim Hücrelerinin Yeniden Konfigürasyonu için Matematik Programlama Yaklaşımı

YA/EM09 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29.Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2009, ss.1-6

Occupational Diseases Based on Industrial and Service Sectors

International Conference on Social Sciences, ICSS Education, Health and Social Policies, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Ağustos 2008, cilt.6, ss.183-197

Montaj Hattı Dengeleme Problemine Tüm Katsayıları Bulanık Olan Bir Doğrusal Programlama Modeli

YA/EM 08 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28.Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008, ss.1-7

Bir Üniversite Hastanesi Polikliniklerinin Ergonomik Koşullara Göre Yeniden Yerleşimi

YA/EM 2007 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.955-960

Bir Üniversite Sağlık Merkezinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

YA/EM 2007 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.635-640

Yataklı Tedavi Kurumlarında Birimler Arasındaki İş Akışının Ergonomik Açıdan Düzenlenmesi

YA/EM 2007 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.1343-1348

Esnek Üretim Sistemlerinde Tasarım Problemleri

YA/EM 2007 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.538-543

Kararlı (Robust) Tasarım Metodları ve Karşılaştırılmaları

UMES 07 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.1, ss.470-473

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Elektronik Veri Değişimi

UMES 07 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.1, ss.445-448

Envanter Yönetim Sistemleri ve Elektronik Ticaret

UMES 07 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.1, ss.458-461

Performans Değerleme ve Performansa Dayalı Ücret Uygulamaları

UMES 07 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.1, ss.441-444

Montaj Hatlarının Değişen Koşullar Altında Yeniden Dengelenmesi

YA/EM 2004 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2004, ss.226-228

Kitap & Kitap Bölümleri

A Mathematical Programming Model for Maritime Inventory RoutingProblem

Industrial Engineering in the Big Data Era, Calisir F., Cevikcan E., Camgoz Akdag H., Editör, Sprınger, Cham, ss.33-41, 2019

A Mathematical Programming Model for Maritime Inventory Routing Problem

Industrial Engineering in the Big Data Era, Calisir Fethi, Cevikcan Emre, Camgoz Akdag Hatice, Editör, Springer International Publisher, Cham, ss.33-41, 2019

A Mathematical Programming Model for Maritime Inventory Routing Problem

Industrial Engineering in the Big Data Era, Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Calisir F., Cevikcan E., Camgoz Akdag H., Editör, Springer Nature Switzerland AG 2019, Springer Cham, Switzerland, ss.33-41, 2019

HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN GELECEK ÇALIŞMA ALANLARI

MÜHENDİSLİK ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Güngör T., Başyiğit Kılıç G., Uyumaz A., Görgülü S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.75-79, 2018

RÜZGÂR ENERJİSİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ İÇİN GELECEK ÇALIŞMA ALANLARI

MÜHENDİSLİK ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Güngör T., Başyiğit Kılıç G., Uyumaz A., Görgülü S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.259-263, 2018

RÜZGÂR ENERJİSİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ İÇİN GELECEK ÇALIŞMA ALANLARI

MÜHENDİSLİK ALANINDA YENİLİKÇI YAKLAŞIMLAR, Güngör Tayyar, Başyiğit Kılıç Gülden, Uyumaz Ahmet, Görgülü Sertaç, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.259-263, 2018

Future Research and Suggestions Based on Maritime Inventory Routing Problem

Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era, Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Calisir F., Camgoz Akdag H., Editör, Springer, Cham, Vienna, ss.91-96, 2018

Hücresel Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme Problemi için Gelecek Çalışma Alanları

Mühendislik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Güngör T, Başyiğit Kılıç G, Uyumaz A, Görgülü S, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Gece Akademi, Ankara, ss.75-79, 2018

HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN GELECEK ÇALIŞMA ALANLARI

MÜHENDİSLİK ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Güngör Tayyar, Başyiğit Kılıç Gülden, Uyumaz Ahmet, Görgülü Sertaç, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.75-79, 2018

Rüzgâr Enerjisi Kuruluş Yeri Seçimi için Gelecek Çalışma Alanları

Mühendislik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Güngör T, Başyiğit Kılıç G, Uyumaz A, Görgülü S, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Gece Akademi, Ankara, ss.259-263, 2018

Future Research and Suggestions Based on Maritime Inventory Routing Problem

Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era, Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Calisir F., Camgoz Akdag H., Editör, Springer Cham, ss.91-96, 2018