Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Protective Effect of Alpha-linolenic Acid on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.12, no.5, pp.562-566, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Protective effect of L-arginine on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats

INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.46, no.6, pp.608-612, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Ethanol-induced relaxation of mouse esophagus: subcellular mechanisms

FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY, vol.24, no.2, pp.161-170, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Molecular mechanism of KCl-induced relaxation of the esophagus

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.605, pp.123-128, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of some divalent cations on nitrergic relaxations in the mouse corpus cavernosum

FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY, vol.15, no.5, pp.343-348, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Metotreksat Kaynaklı Hasarlarda Alfa Lipoik Asit’in Koruyucu Etkisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.28, no.3, pp.227-236, 2019 (Other Refereed National Journals)

Effect of Chronic Smoking on Mouse Corpus Cavernosum and Protector Role of Alphalinolenic Acid

The Pharmaceutical and Chemical Journal, vol.4, no.3, pp.31-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fare mesane detrusor kası üzerinde iki değerlikli metal katyonlarının etkileri.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.113-118, 2009 (National Refreed University Journal)

S-nitrozo-L-sistein ve Sodyum Nitroprusid?in intraselüler Ca2+ üzerindeki etkilerinin arşılaştırılması

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.129-136, 2009 (National Refreed University Journal)

İzole kurbağa akciğer şeritleri ve izoprenalin

Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, vol.8, no.3, pp.35-42, 1993 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Turkey, pp.29

The role of nitrergic system on contraction induced by Caffeine

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Turkey, pp.29

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Turkey, pp.29

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Turkey, pp.29

The role of nitrergic system on contraction induced by Caffeine

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Turkey, pp.29

TETRAHYDROCANNABİNOL?ÜN FARE KORPUS KAVERNOZUMUNDAKİ APOPTOTİK ETKİSİ

II. International Science and Academic Congress'19, Konya, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.64

Effect of cigarette smoking on rho/rho-kinase signallizastion pathway in lungs

7. european congress of pharmacology 2016, İstanbul, Turkey, 24 - 30 June 2016, vol.1, no.1, pp.42

Effect of cronical ?9-Tetrahidrocannabinol treatment on rho/rho-kinase signalization patway in brain

7. european congress of pharmacology 2016, İstanbul, Turkey, 24 June - 30 July 2016, vol.1, no.1, pp.42

Fare korpus kavernozum dokusunda bir nitrik oksid donörü olan spermine NONOate?ın etkileri

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 22 October 2011, pp.121

İzole fare mesanesinde elektriksel saha stimülasyonu ile oluşturulan kasılmalarda ryanodin reseptörlerinin rolü

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 22 October 2011, pp.274

Gebe sıçan ve insan myometrium dokusunun kontraktil aktivitesi üzerinde selektif bakır (1) şelatörü Neokuproin?in etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September - 01 October 2005, pp.294

Enhancement of EFS-induced adrenergic contractions by treatment of Levomisole in the mouse corpus cavernosum

4 th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies, Porto, Portugal, 14 - 17 July 2004, pp.38

Renal vasodilator responses in uninephroctomized-diabetic rats

4 th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies, Porto, Portugal, 14 - 17 July 2004, pp.61 Sustainable Development

Role of histamin in desentsitiazation to electrical field stimulation-induced adrenergic contractile responses in the mouse corpuscavernosum

Turkish pharmacologicalsociety, 17 th national congress of pharmacology, 1st clinical pharmacology symposium, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2003, pp.115

Effect of levomisole on the adrenergic contractions induced by electrical field stimulation in the isolated mouse corpus cavernosum

Turkish pharmacologicalsociety, 17 th national congress of pharmacology, 1st clinical pharmacology symposium, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2003, pp.116