Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retrorectal tumor: a single-center 10-years' experience

ANNALS OF SURGICAL TREATMENT AND RESEARCH, cilt.99, ss.110-117, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perforator artery response to tissue expansion: An experimental study in rabbits

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.28, ss.1153-1159, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A convenient flap for repairing the donor area of a distally based sural flap: Gastrocnemius perforator island flap

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.69, ss.1109-1115, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Alveolar bone, upper lip and columellar reconstruction with composite abbe flap

Journal of Craniofacial Surgery, cilt.27, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is the preoperative MPV value related to early thrombus formation in microvascular anastomosis?

JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.50, ss.298-301, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An alternative method to free flap for distal leg and foot defects due to electrical burn injury: distally based cross-leg sural flap

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.22, ss.46-51, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Salvage of a free osteocutaneous fibula flap by creating a distal arteriovenous fistula in facial reconstruction

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.44, ss.1095-1098, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new technique for the surgical repair of double cleft earlobe: modified Millard's rotation-advancement flap

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.44, ss.374-376, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Wrapping rectus abdominis flap for complete vascular protection in the groin region

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, cilt.23, ss.758-761, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reverse Nasal SMAS-Perichondrium Flap to Avoid Supratip Deformity in Rhinoplasty

AESTHETIC PLASTIC SURGERY, cilt.36, ss.271-277, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Squamous cell carcinoma in discoid lupus erythematosus: Reconstruction with a free forearm fasciocutaneous flap

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.42, ss.271-273, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lesch-Nyhan syndrome: Reconstruction of a calcaneal defect with a sural flap

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.40, ss.117-119, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A "Grey Swan" malignant melanoma: Implantation metastasis on the skin graft donor site

TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, cilt.28, ss.188-191, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Use of Thompson Procedure in Pubic Massive Lymphedema

Akdeniz Medical Journal, cilt.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pubik Masif Lokalize Lenfödemde Thompson Prosedürünün Uygulanışı

AKDENİZ TIP DERGİSİ, ss.123-126, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessment of long term patient satisfaction in orthognathic surgery

medical science and discovery, cilt.3, ss.171-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brachial artery protected by wrapped latissimus dorsi muscle flap in high voltage electrical injury.

Annals of burns and fire disasters, cilt.29, ss.135-138, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reconstruction of Acquired Breast Hypoplasia by Subcutaneous Scar Releasing and Repeated Fat Grafting Combination

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY-GLOBAL OPEN, cilt.1, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reconstruction of hand contracture by reverse ulnar perforator flap

Hand and Microsurgery, ss.40-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir görülen bir olgu Perianal bazal hücreli karsinom

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt.23, ss.82-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perianal basal cell carcinoma: A rare case Nadi˙r görülen bi˙r olgu: Peri˙anal bazal hücreli˙ karsi˙nom

Turk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt.23, ss.82-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alloplastik implant olan `?medpor?? un çeşitli kullanım alanları ve enfekte implantın akibeti(Poster)

XXI. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Aydın, Türkiye, no.0, ss.91

Nadir bilateral Tessier cleft 3: vaka sunumu ve cerrahi yaklaşım

Dudak Damak Yarıkları Derneği 6.Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019

Dudak tümörlerinin eksizyonuna bağlı oluşan geniş defektlerde Bernard-Webster flebinin kullanımı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2019

Tessier no:7 kleft olan iki olguda dış kulak yolu klefti onarımı

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.20

tek taraflı dudak yarıklarında tennison-randall tekniği

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.10

NADİR BİLATERAL TESSİER CLEFT 3: VAKA SUNUMU VE CERRAHİ YAKLAŞIM

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.12

tek taraflı dudak yarıklarında tennison-randall tekniği

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

insan ısırığına bağlı kulak 1/3 kaybının retroauricular flep ile rekonstrüksiyonu: olgu sunumu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

upper and lower extremity soft and bone reconstruction after sarcoma excision

4.Congress of APFSRM Asian pasific federations of societes for microsurgery, 9 - 13 Mayıs 2018

Yanık Kontraktürüne Bağlı Kübital Bölge Defektinin Serbest Stil Perforatör Fleple Onarımı

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

Hayvan Isırığı Sonrasında Oluşan Geniş Skalp Defektinin Onarımı: Olgu sunumu

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

meningomyelosel vakalrında perforatör ve perforatör bazlı fleplerle onarım

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

dudak damak yarığı hastalarında ortognatik cerrahi

4. international congress of turkish cleft lip and palate society, izmir/çeşme, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Salvage of Exposed Cochlear Implant by Wrapped Temporoparietal Fascia Flap.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Reverse Peroneal Artery Pedicled Free Proximal Fibula For Functional Wrist Reconstruction.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Pediküllü ve Serbest Vaskülarize Kemik Greftleri ile Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonu.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Total eyelid reconstruction of facial burn in an epilectic case.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Perforatör Flep Deneyimlerimiz

35. TPRECD Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013, no.0

Çok Nadir Bir Olgu: Juvenil Hyalin Fibromatozis

35. TPRECD Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013, no.0

Ardışık, ostekütan serbest fibula ve reverse ulnar serbest önkol flebi ile ekstensif baş-boyun defekti onarımı (?chimera flap?)

XXII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2000, no.0, ss.34

Islak teknikle (?Tumescent?) ekstensif ?Liposuction?

XXII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2000, no.0, ss.14

Üst ekstremite yüksek gerilim elektrik yanıklarında, fasyotominin morbiditeye etkisi

XXII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2000, no.0, ss.45

Serbest fleple alt ekstremite onarımı yapılan 15 olguda, risk faktörlerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi

XXI. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Aydın, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 1999, no.0, ss.37