Yüksek Enerjili Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Metakarp Defektinin Vaskülarize İliak Krest Kemik Transferi İle Rekonstrüksiyonu


GENCEL E. , ESER C. , KESİKTAŞ E. , YAVUZ O. M.

Türk Plastik Rekonstrrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye