Asst. Prof. BİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU


Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Language, Modern Turkish Language

Metrics

Publication

26

Project

8

Open Access

1

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

KEŞFÜ'L-HÜDÂ Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Kaside-i Bürde Şerhi İnceleme - Metin - Dizin

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı

2009

2009

Postgraduate

"KISASÜ'L-ENBİYÂ"DA BİRLEŞİK FİİLLER

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Turkish Language and Literature

Education in Turkish Language

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Language

Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2015 - 2016

2015 - 2016

Research Assistant PhD

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2008 - 2015

2008 - 2015

Research Assistant

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Derleme Sözlüğü’ne Göre Adana İli Ağzındaki Bitki Adlarının Diğer Ağız Bölgeleriyle İlişkisi ve Kavram Alanları

Abik A. D., Dağıstanlıoğlu B. E., Mazman N.

V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Adana, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.29-50 Creative Commons License

2018

2018

Türkçeyi̇ Yabancı Di̇l Olarak Öğrenen Öğrenci̇leri̇n Yazılı Meti̇nleri̇ndeki̇ Edat Kullanımı

KARAKOÇ ÖZTÜRK B., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018

2018

2018

KARAHANLILARIN İSLAM’A İNTİSABINDA İKİ ÖNEMLİ İSİM: BUĞRA HAN TEZKİRESİ VE EBU’N-NASR-I SÂMÂNÎ

DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Uluslararası Türk Kültürü Dili ve Sempozyumu, ÜSKÜP, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.66

2017

2017

SURİYELİLERE TÜRKÇE EĞİTİMİ VERECEK OLAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

KARA Ö. T., KARAKOÇ ÖZTÜRK B., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.15-32

2017

2017

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Öyküleyici Metinlerinin Bağdaşıklık Görünümleri Üzerine Bir İnceleme

KARAKOÇ ÖZTÜRK B., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.813-815

2017

2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Felsefe” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

ER S. E., KARA Ö. T., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.173

2016

2016

Kashfu'l-Huda: the First Commentary of Qasida-i Burda Written in Eastern Turkish in the 1st Half of the 15th Century

ABİK A. D., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

The Fourth International Congress of Turkology "Turkic People Through the Ages and Lands", Varşova, Poland, 20 - 23 September 2016, pp.13-14

2016

2016

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman, Kip ve Bakışı Algılama Düzeyleri

KARAKOÇ ÖZTÜRK B., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Belgrad, Serbia And Montenegro, 25 - 28 May 2016, pp.99-101

2013

2013

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fiil Çekimlerindeki Birleşik Yapılara Ulaşma Düzeyleri: Nitel Bir Araştırma

KARAKOÇ ÖZTÜRK B., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

4th International Conference On New Trends in Education and Their Implications, 25 - 27 April 2013

Books & Book Chapters

2020

2020

20. YÜZYILDA DOĞU TÜRKÇESİNE TERCÜME EDİLMİŞ FIKHU’L-EKBER VE DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

Mazman N., DAĞISTANLIOĞLU B. E.

in: Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Mesut Gün, Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.117-132, 2020

2014

2014

KEŞFÜ’L-HÜDÂ DOĞU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KASİDE-İ BÜRDE ŞERHİ

DAĞISTANLIOĞLU B. E.

in: Prof Dr Mehmet Özmen Armağanı, Prof. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Editor, Çukurova Üniversitesi, pp.133-136, 2014