Dr.Öğr.Üyesi

BİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU


Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

KEŞFÜ'L-HÜDÂ Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Kaside-i Bürde Şerhi İnceleme - Metin - Dizin

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

2009

2009

Yüksek Lisans

"KISASÜ'L-ENBİYÂ"DA BİRLEŞİK FİİLLER

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2015 - 2016

2015 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2008 - 2015

2008 - 2015

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazdıkları Öyküleyici Metinlerin Bağdaşıklık Görünümlerinin İncelenmesi

KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.332-354, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Felsefe” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

ER S. E. , KARA Ö. T. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Beytülhikme, cilt.7, ss.335-359, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Metaphoric Perceptions of the Preservice Turkish Teachers about the Term 'Philosophy'

ER S. E. , KARA Ö. T. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.7, ss.335-359, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

ER S. E. , KARA Ö. T. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

BEYTULHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, cilt.7, ss.335-359, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZAMAN, KİP VE BAKIŞI ALGILAMA DÜZEYLERİ

KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.5, ss.1912-1944, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

POSTPOSITION TEG AND IT'S VARIATION IN CHAGATAY TURKISH / Teg Edatı ve Çağataycadaki Varyasyonları Üzerine

DAĞISTANLIOĞLU B. E.

International Journal of Language Academy, cilt.3, ss.374-385, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ BİRLEŞİK YAPILAR VE KİP ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

DAĞISTANLIOĞLU B. E. , KARAKOÇ ÖZTÜRK B.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.543-562, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ BİRLEŞİK YAPILAR VE KİP ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

DAĞISTANLIOĞLU B. E. , KARAKOÇ ÖZTÜRK B.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.543-562, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fiil Çekimlerindeki Birleşik Yapılar ve Kip Üzerine Görüşleri Nitel Bir Araştırma

DAĞISTANLIOĞLU B. E. , KARAKOÇ ÖZTÜRK B.

TURKISH STUDIES International Periodical For The Languages , Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.543-562, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

TEZKİRE-İ BUĞRA HAN'IN ÇAĞATAYCA YAZILMIŞ BİR NÜSHASI (METİN- DİL İNCELEMESİ- TIPKIBASIM)

DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, ss.1313-1393, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Türkçeyi̇ Yabancı Di̇l Olarak Öğrenen Öğrenci̇leri̇n Yazılı Meti̇nleri̇ndeki̇ Edat Kullanımı

KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018

2017

2017

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Öyküleyici Metinlerinin Bağdaşıklık Görünümleri Üzerine Bir İnceleme

KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.813-815

2017

2017

Suriyelilere Türkçe Eğitimi Verecek Olan Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algılarının İncelenmesi

KARA Ö. T. , KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017, ss.31

2016

2016

Kashfu'l-Huda: the First Commentary of Qasida-i Burda Written in Eastern Turkish in the 1st Half of the 15th Century

ABİK A. D. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

The Fourth International Congress of Turkology "Turkic People Through the Ages and Lands", Varşova, Polonya, 20 - 23 Eylül 2016, ss.13-14

2016

2016

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman, Kip ve Bakışı Algılama Düzeyleri

KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2016, ss.99-101

2013

2013

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fiil Çekimlerindeki Birleşik Yapılara Ulaşma Düzeyleri: Nitel Bir Araştırma

KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

4th International Conference On New Trends in Education and Their Implications, 25 - 27 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Suriyelilere Türkçe Eğitimi Verecek Olan Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algılarının İncelenmesi

KARA Ö. T. , KARAKOÇ ÖZTÜRK B. , DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları, M. Ertan Gökmen, Nazan Tutaş, Sebahat Alan, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.15-31, 2017

2014

2014

KEŞFÜ'L-HÜDÂ DOĞU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KASİDE-İ BÜRDE ŞERHİ

DAĞISTANLIOĞLU B. E.

Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı, Prof. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Editör, Çukurova Üniversitesi, Adana, ss.133-136, 2014 Creative Commons License