Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AUTOMATIC DETECTION OF CYBERBULLYING IN FORMSPRING.ME,MYSPACE AND YOUTUBE SOCIAL NETWORKS

Turkish Journal of Engineering, cilt.3, ss.168-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Haber Metinlerinin Konvolüsyonel Sinir Ağları veWord2Vec Kullanılarak Sınıflandırılması

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.12, ss.219-227, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Review of Turkish Sentiment Analysis and Opinion Mining

Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, cilt.6, ss.26-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predicting the Severity of Motor Vehicle Accident Injuries in Adana-Turkey Using Machine Learning Methods and Detailed Meteorological Data

International Journal Of Intelligent Systems, cilt.6, ss.72-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CLASSIFICATION OF VEHICLE MODELS USİNG DEEP CONVOLUTIONALNEURAL NETWORK AND TRANSFER LEARNING METHODS

Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.610-614

SOLUTION OF EXAM SCHEDULING PROBLEM WITH ANT COLONYOPTIMIZATION: AN EXAMPLE OF MERSIN UNIVERSITY ENGINEERINGFACULTY

Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.777-781

AN ANALYSIS OF THE EFFECTSOF FEATURE SELECTION METHODS IN CLASSIFYING TURKISH HATEFUL MESSAGES

2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.194-198

PARALLELIZATION OF DRAGONFLY OPTIMIZATION ALGORITHM ON DISTRIBUTED AND SHARED MEMORY ARCHITECTURES

2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.345-348

AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON VEHICLE SALES IN TURKEY USING MACHINE LEARNING METHODS

Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

Turkish Abusive Message Detection with Methods of Classification Algorithms

International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0, 15 - 17 Kasım 2018, ss.1-5

A Score-Based Expert System Application for Paper-Reviewer Assignment Problem

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, 28 - 30 Eylül 2018

Kaynaklı kiriş tasarımı probleminin yusufçuk optimizasyon algoritması ile çözümü

nternational Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.219

Optimizasyon algoritmalarının iyileştirilmesi hakkında bir literatür çalışması

International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2813-2816

Siber Zorbalık Tespiti İçin Yapay Sinir Ağı Tabanlı Sınıflandırıcıların Performans Analizi

Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2018), Saraybosna, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.1-5

Yapay Sinir Ağı Tabanlı Sınıflandırıcılarda Nitelik Seçiminin Siber Zorbalık Tespitine Etkileri

Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2018), Saraybosna, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.6-11

GENELLEŞTİRİLMİŞ REGRESYON AĞLARI KULLANARAK EGZERSİZE DAYALI OLMAYAN VO2max TAHMİNİ

Ç.Ü. Müh-Mim. Fak. 30. Yıl Sempozyumu,, Adana, Türkiye, 16 Ekim 2018 - 17 Ekim 2008, ss.1

Zihinsel Dikkat Durumu İzlemi İçin Pasif Bir Beyin Bilgisayar Arayüzü

26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4

Solving University Course Timetabling Problem Using Ant Colony Optimization: An Example of Mersin University Engineering Faculty

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES), 11 - 13 Mayıs 2018, ss.154-157

Performance Comparison of Levy Flight Mechanism in Dragonfly Optimization and Gravitational Search Algorithm

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION (ICETI), Budapest, Macaristan, 7 - 11 Mart 2018, ss.94-100

Siber Zorbalığın Etkileri Ve Siber Zorbalığın Tespit Edilmesi Üzerine Örnek Uygulamalar

2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.2082-2086

Regresyon Ağacı Yöntemi Kullanılarak Karbon Nanotüp Koordinatlarının İstenen Kiraliteye Göre Belirlenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016

GRNN and MFFNN Models for Energy Equivalence Speed Prediction and Fault Rate Determination of Involvements in Traffic Accidents Case Study in Turkey

Proceeding of International Conference and Exhibition on Automobile Engineering, Valensiya, İspanya, 1 - 02 Eylül 2015, cilt.4, ss.42

MFFNN and GRNN Models for Prediction of Energy Equivalent Speed Values of Involvements in Traffic Accidents

International Conference on Advanced Science and Technology (ICAT '14), Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ağustos 2014, ss.260

MFFNN and GRNN Models for Prediction of Energy Equivalent Speed Values of Involvements in Traffic Accidents

International Conference on Advanced Science and Technology (ICAT '14), Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ağustos 2014, ss.260

A Congestion Control Algorithm with Intermediate Node Selection Procedure For Performance Improvement of a 2-Dımensıonal Broadcast-Based Multiprocessor Architecture

Proceedings of the Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications,, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2013, ss.186-196

A Congestion Control Algorithm with Intermediate Node Selection Procedure For Performance Improvement of a 2-Dimensional Broadcast-Based Multiprocessor Architecture

Proceedings of the Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications, Manisa, Türkiye, 01 Ocak 2013, ss.186-196

Improving the performance of a 2-Dimensional broadcast-based multiprocessor architecture using congestion control algorithm

9th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO 2012), Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.163-165

Improving the Performance of a 2-Dimensional Broadcast-Based Multiprocessor Architecture Using Congestion Control Algorithm

9th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO 2012), Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.163-166 identifier

SOME Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçisi Protokolünün Başarımını Arttırmaya Yönelik Bir Algoritma

I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2009, ss.147-154

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Arttırmaya Yönelik Bir Algoritma

I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2009, ss.147-154

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma

I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009, ss.147-154

A hybrid classification method of K nearest neighbor, bayesian methods and genetic algorithm

Proceedings of International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA 2009, Trabzon, Türkiye, 01 Ocak 2009, ss.337-341

Multilayer Feed Forward Neural Network Models for Non-Exercise Prediction of VO2max

ECS'08, 5th International Symposium on Electrical and Computer Systems, Gemikonağı, Kıbrıs (Kktc), 27 - 28 Kasım 2008, ss.1

Kestirim En Iyileme Yöntemiyle Siniflamada K En Yakin Komsu Algoritmasinin Ön Isleme Metodu Olarak Kullanilmasi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2008, ss.87

Göğüs Kanseri Teşhisinde Gelişmiş Bir Kestirim En İyileme Yaklaşımı

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2008, ss.42

Genelleştirilmiş Regresyon Ağlari Kullanarak Egzersize Dayalı Olmayan VO2max Tahmini

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu, Adana, Türkiye, 02 Mayıs 2008, ss.17-20

Göğüs kanseri teşhisinde gelişmiş bir kestirim en iyileme yaklaşımı

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu, Adana, Türkiye, 01 Nisan 2008, ss.42-44

Kestirim en iyileme yöntemiyle sınıflamada K-en yakın komşu algoritmasının ön işleme metodu olarak kullanılması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 01 Mart 2008, ss.87-90

Utilization of KNN algorithm for expectation maximization based classification method

IS?2008, IEEE Conference on Intelligent Systems, Varna, Bulgaristan, 01 Ocak 2008, cilt.19, ss.14-16