Araştırma Alanları

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Algoritmalar

 • Başarım Modellemesi ve Değerlendirmesi

 • Benzetim ve Modelleme

 • Dağıtık Sistemler

 • Karmaşıklık Kuramı

 • Paralel Algoritmalar

 • Kuramsal Bilgisayar Bilimleri

 • Biçimsel Diller

 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

 • Doğal Dil İşlemesi

 • Evrimsel Hesaplama

 • Sinirsel Ağlar

 • Yazılım

 • Yazılımla Hesaplama

 • Mühendislik ve Teknoloji