Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Handere Kilinin Yükleme Hızlarına Serbest Basınç Dayanımı Değişimi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

Kışlaköy Açık İşletmesi Doğu Şevinin Probabilistik Duraylılık Analizi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.108-119

Handere Kilinin Yükleme Hızına Bağlı Serbest Basınç Dayanımı Değişimi

International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 October - 27 November 2017, pp.153

Kuzey Anadolu Fayı Gerede Segmentindeki Fay Hareketin Kesme Kutusu Deneyi İle Analizi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

Atatürk Barajı Kil Çekirdeğinde Kullanılan Malzemenin Dispersivite Özelliğinin Araştırılması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.277-284

Engineering Geological Investigation of a newly settled old landslide area

International Engineering, Science and Education Conference, Diyarbakır, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.330-340

Haç Gediği Heyelanının (Karaisalı/Adana) Dendrokronolojik Yöntemle Analizi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.126-127

Atıksu Arıtma Çamurunun Jeoteknik Özellikleri

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY?2014), Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.209

Paleoseismology of the Turkoglu-Antakya Segment of East Anatolian Fault Zone (EAFZ), Turkey

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Turkey, 18 - 22 October 2010, pp.35

Doğu Anadolu fayı (Palu-Hazar Gölü segmenti) üzerinde trench çalışmaları: Ön sonuçlar

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Ikinci Toplantısı (ATAG-2), İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2008, pp.10

Ecemiş Fay Kusağı Son Dönemlerde Neden Aktif Değil

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.191-192

Significance Of Soil Micromorphology In Engineering Geology

International Meeting on Soil Micromorphology, Adana, Turkey, 20 - 26 September 2004, pp.146-148

Crustal Deformation Along The North Anatolian Fault System (NAFS) Around Arkotdağ Tectonic Block by Recent Global Positioning System Measurements

Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology and Field Training Course in Paleoseismology, Ankara, Turkey, 31 August - 12 September 2003, pp.57

Paleoseismology of the Gerede-İsmetpaşa Segment of the North Anatolian Fault Zone (NAFZ), Turkey

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems, Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology and Field Training Course in Paleoseismology, Ankara, Turkey, 31 August - 12 September 2003, pp.62

Paleoseismology of the Lake Hazar-Sincik Segment of the East Anatolian Fault Zone (EAFZ)

International Workshop on North Anatolian and East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleosesimology and Field Training Course in Paleosesimology, Ankara, Turkey, 3 - 09 February 2003, pp.95

Doğu Anadolu Fayı (Türkoğlu-Osmaniye ve Toprakkale Segmentleri) Üzerinde Paleosismolojik Trench Çalışmaları

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Besinci Toplantısı (ATAG-5), Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2001, pp.28

Ecemiş Fayı Üzerinde Paleosismolojik Kazı Çalışmaları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 5. Toplantısı, Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2001, pp.25

Doğu Anadolu Fayı, Hazar gölü-Sincik ve Palu-Hazar Gölü segmentlerinin paleosismolojisi

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Besinci Toplantısı (ATAG-5), Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2001, pp.15-16

Doğu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü Ve Hazar Gölü-Sincik Segmentlerinin Paleosismolojisi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 5. Toplantısı, Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2001, pp.15-16

Ecemiş Fayı Üzerinde Paleosismolojik Kazı Çalışmaları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 November 2000, pp.39

Dogu Anadolu fayı (Hazar gölü-Sincik segmenti) üzerinde paleosismolojik trench çalısmaları

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Dördüncü Toplantısı (ATAG-4), Eskişehir, Turkey, 16 - 17 November 2000, pp.35-36

Doğu Anadolu fayı Hazar gölü Sincik segmenti üzerinde paleosismolojik trench çalışmaları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Dördüncü Toplantısı (ATAG-4), Eskişehir, Turkey, 16 - 17 November 2000

Paleoseismology of the Ecemis Fault: Mid Results

Workshop On Active Tectonics of Western Turkey, In Memoriam to Paul L. Hancock, İstanbul, Turkey, 15 - 16 June 2000, pp.47-55

Şanlıurfada Katı Atıklar İçin Yer Secimi

2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Adana, Turkey, 18 - 20 November 1999, pp.405-418

Ecemis fay kusagı boyunca genç hareketler ve Kuvaterner yaslı kaba alüvyal yelpaze geometrisi: Çamardı-Nigde

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Turkey, 4 - 05 November 1999, pp.24

Dogu Anadolu fayı (Palu-Hazar gölü segmenti) üzerinde trench çalısmaları: Ara sonuçlar

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Turkey, 4 - 05 November 1999, pp.21

Doğu Anadolu fayı Palu Hazar gölü segmenti üzerinde trench çalışmaları Ara sonuçlar

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Turkey, 4 - 05 November 1999

Ecemiş fay kuşağı boyunca genç hareketler ve Kuvaterner yaşlı kaba alüvyal yelpaze geometrisi Çamardı Niğde

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Turkey, 4 - 05 November 1999

Adana İli Sınırları İçerisinde Evsel Atıklar İçin Uygun Depolama Sahalarının Belirlenmesi

11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 23 October 1999, pp.23

Quaternary Faulting Within the Ecemis Fault Zone, South-Central Turkey

Geological Society of America, Abstracts with Programs, 1999 Annual Meeting, Denver, Co, United States Of America, 10 - 11 June 1999, vol.31

Heyelan Çalışmalarına Çok Disiplinli Bir Yaklaşım: Karaisalı Heyelanları

Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu (HEYELAN'99), Adana, Turkey, 13 - 15 May 1999, pp.14

Atatürk Barajında Oturma, Yıpranma Ve Heyelan Problemleri

Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu (HEYELAN'99), Adana, Turkey, 13 - 15 May 1999, pp.23

Quaternary faulting within The Ecemis fault zone, South-Central Turkey

Geological Society of America (GSA), Florida, United States Of America, 1 - 05 March 1999, pp.1

Doğu Anadolu Fayı (Palu-Hazar Gölü segmenti) üzerinde trench çalışmaları: Ön sonuçlar

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, İkinci Toplantısı (ATAG-2), İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 1998, pp.10

Zemin Mekaniği Deneylerinde Fırın Sıcaklığının Önemi

GAP 2. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 15 - 17 October 1998, pp.218-224

Importance of Oven Temperature in Soil Mechanics Tests

3rd International Turkish Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and its Surroundings, Ankara, Turkey, 31 August - 04 September 1998, pp.50

Killi Zeminler İçin Belirli Bir Su Muhtevası Aralığında Hiperbolik Parametrelerin Tayini

GAP 2. Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Turkey, 10 - 12 June 1998, pp.209-217

Do soils remember?

3rd International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and its Surroundings, Ankara, Turkey, 1 - 05 June 1998, pp.47

Zemin Mekaniğinde Kayma Düzlemleri Boyunca Oluşan Fabrik (Doku) Oryantasyonu

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 1998, pp.41-42

Importance Of Oven Temperature In Soil Mechanics Tests

3rd International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and its Surroundings, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 1998, pp.50

Antakya Ve Civarındaki Potansiyel Deprem Kaynaklarının Olası Maksimum Yer İvmesi Azalımı

Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Adana, Turkey, 11 - 12 September 1997, pp.259

Zemin Mekaniği ve Aktif Tektonik

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG), İstanbul, Turkey, 10 - 11 July 1997, pp.11

An Update On The Coastline Changes And Evolution Of The Seyhan And Ceyhan Deltas İn The Northeast Mediterranean, Turkey

International Symposium on Geology and Environment (GEOENV'97), İstanbul, Turkey, 6 - 07 February 1997, pp.64

The Role Of Active Faulting İn Land Degradation

1st International Conference on Land Degradation, Adana, Turkey, 10 - 14 June 1996, pp.356-369 Sustainable Development

Differentiating Paleoseismic From Creep Displacement Of Active Faults: A Multidisciplinary Technique

Earthquake Research in Turkey State of the Art, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 1996, pp.32

Multidisciplinary Technique to Differentiate Paleoseismic from Creep Displacement of faults: Tested at the Meers Fault

Dissertations Abstracts International, Oklahoma, United States Of America, 29 February - 01 March 1996, vol.56, no.8, pp.50

Deformation Of Quaternary Soil Deposits Along The Meers Fault, Oklahoma--Paleoerthquake Or Creep? A New Method With A Multidisciplinary Approach

Geological Society of America Abstracts with Programs, Rocky Mountain Section, Bozeman, Mt, United States Of America, 2 - 03 March 1995, vol.27, no.4, pp.5-6

Variables Influencing Deformation of Unconsolidated Quaternary Deposits Along The Meers Fault, Oklahoma

Texas A&M University, College of Geosciences and Maritime Studies Student Symposium Abstracts with Programs, 4rd Annual Meeting, College Station, Tx, United States Of America, 5 - 06 March 1992, pp.13

The Northwest Extension of the Meers Fault in Southwestern Oklahoma

Proceedings of the 28th symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering, Boise, Id, United States Of America, 5 - 06 March 1992, pp.43-58

The Northwest Extension of the Meers Fault, Oklahoma

Geological Society of America with the Paleontological Society of America Abstracts with Programs,25 th Annual South-Central Section and 44th Annual Rocky Mountain Section Meeting, Albuquerque, United States Of America, 9 - 10 May 1991, vol.23, no.4, pp.10

The Northwest Extension of the Meers Fault, Oklahoma

Texas A&M University Geoscience Student Symposium Abstracts with Programs, 3rd Annual Meeting, College Station, Tx, United States Of America, 01 March 1991, pp.10

The Northwest Extension of the Meers Fault, Oklahoma

Association Of Engineering Geologists Texas Section Spring Meeting, College Station, United States Of America, 28 - 29 June 1990, pp.25

The Northwest Continuation of the Meers Fault and Its Tectonic Activity in Southwestern Oklahoma

Geological Society of America Abstracts with Programs, 24th Annual Meeting, Oklahoma, United States Of America, 31 - 02 January 1990, vol.22, no.1, pp.3

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

106

Citation (WoS)

394

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

654

H-Index (Scopus)

13

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

12

Thesis Advisory

28
UN Sustainable Development Goals