Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Türkoğlu-Antakya Segmentinin Paleosismolojisinin Termolüminesans (TL)/ Optiksel Uyarılmayla Lüminesans (OSL) Yöntemleriyle Çalışılması: Ön Sonuçlar


ÇETİN H. , YEĞİNGİL Z. , Duygun F., DOĞAN T. , TOPAKSU M. , Yeğingil İ.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, 11. Toplantısı (ATAG-11), Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2010, pp.56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56