Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şair Nigar Hanım'ın Ahmet Mithat’ın Vefatının Ardından Yazdıkları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, no.2, ss.118-134, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, cilt.1, no.2, ss.63-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyıl Şâirlerinden Azîz'nin Nigâr-nâmesi'nin Yeni Bir Nüshası

TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, ss.141-154, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ADANA İL HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN BİR HİKÂYE-İ İBRÂHİM EDHEM NÜSHASI

TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, ss.125-139, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mine Mengi, Mesihi Divanı

TÜRK DİLİ, DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, ss.370-372, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miftâhü'l-Ferec'in İki Yeni Nüshası

BİR, ss.61-66, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoca Dehhânî'nin Kasidesi'ne Tematik Bir Bakış

YEDİ İKLİM, cilt.VIII, ss.59-63, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmed-i Dâî'nin Teressül'ü

Toplumsal Tarih, cilt.I, ss.56-59, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fâtih Devri Şâirlerinden Cemâlî'nin Dîvânı'nda Yer Alan İki Tarih

Tarih ve Toplum, cilt.XX, ss.57-58, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mesnevî-i Manevî'de Leylâ ve Mecnûn

IX. MİLLÎ MEVLÂNÂ KONGRESİ, Konya, Türkiye, ss.75

Nigâr Hanım'ın Safahat-ı Kalb'inde Sanatlı Anlatım

NİGÂR HANIM'DAN GÜNÜMÜZE TÜRK EDEBİYATINDA ŞÂİR KADINLAR, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 26 - 28 Nisan 2018, ss.1-13

NİGÂR BİNTİ OSMÂN?IN SAFAHÂT-İ KALB?İNigâr Binti Osman?s Safahât-ı Kalb

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.347-352

Orhan Kemal'in Önce Ekmek Öyküsünde Mecazlı Anlatım

Doğumunun 100. Yılında ORHAN KEMAL SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.99-108

"Rû Be-Kafâ Gelmek Deyimi Üzerine"

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2011, ss.109-117

Sultan Ahmed Bin Veys'in "Eylemez" Redifli Gazeli

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSAL ESKİ TÜRK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Adıyaman, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2009, ss.241-250

Fuzûlî'nin Türkçe Divânı'nda Gece

Fuzûlî'nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 31 Mayıs 2008, cilt.1, ss.33-55

Musa Bigiyef ve Türkçe Yazılmış Hâfız Divanı Şerhi

TİKA I. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, Kırım, Ukrayna, 31 Mayıs - 04 Haziran 2004, ss.222-226

Cemâlî ve Eserleriyle İlgili Çalışmalar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahyalı Şâirler Sempozyumu I, Kütahya, Türkiye, 4 - 05 Haziran 1998, ss.204-211

NEV'Î'NİN GÜL-İ SAD-BERG'İ

IX. MİLLÎ TÜRKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 15 - 19 Eylül 1997, ss.524-533

Eski Edebiyatımızdan Günümüze Mektuplarda Biçim

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEMPOZYUMU III, Çanakkale, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 1997, ss.665-671

Kitap & Kitap Bölümleri

Ayrılık Şairi Fuzuli'nin Gazellerinde Firak ve Firkat

Ayrılık Kitabı, Emine GÜRSOY NASKALİ, Editör, Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.221-244, 2020

Ma'nâ Şâiri Nâbî: Nâbî'nin Tarihlerinde Ma'nâ

Nâbî'ye Armağan, Ölümünün 300. Yılında., İbrahim Çetin DERDİYOK - H. Dilek BATİSLAM, Editör, Türk Dil Türk Devrim Kurumu Yayınları, Ankara, ss.51-65, 2016

Cemâlî Hayatı, Eserleri ve Dîvânı

Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, 1994

Ansiklopedide Bölümler

OSMANLI

Yeni Türkiye Yayınları, ss.731-740, 1999

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.225-226, 1997