Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tritium activity levels in drinking water of Adana, Turkey

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.299, sa.3, ss.1427-1431, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electron mobility in a modulation doped AlGaN/GaN quantum well

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, cilt.49, sa.4, ss.407-414, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mobility of electrons in a AlGaN/GaN QW: Effect of temperature, applied field, surface roughness and well width

PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, cilt.242, sa.14, ss.2872-2884, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SELF-CONSISTENT FIELD CALCULATIONS FOR GAAS/GAALAS SAWTOOTH SUPERLATTICES

SOLID STATE COMMUNICATIONS, cilt.68, sa.2, ss.277-281, 1988 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MANYETİK ALAN ALTINDAKİ İKİ BOYUTLU ELEKTRON GAZININ KİMYASAL POTANSİYELİ ISI SIĞASI VE MANYETİZASYONU

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KATMANLI GRAFENİN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE HESABI VE GRAFENİN OPTİK ÖZELLİKLER

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana İçme Sularında Trityum Aktivitesinin Belirlenmesi

ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, sa.5, ss.65-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Delta Katkılı Yarıiletkenlerin Elektronik Özellikleri

ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.190-199, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELECTRON TRANSPORT AND MOBILITY CALCULATION IN A ALGAAS GAAS 2DEG BY MONTE CARLO METHOD

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.13-23, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manyetik Alan Altındaki İki Boyutlu Bir Elektron Gazında Fermi Enerjisinin Sıcaklığa Bağımlılığı

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.193-196, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Electron Transport Properties of Silicene: Intrinsic and Dirty Cases with Screening Effects

5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Transport properties of ZnMgO/ZnO structure with screening effects

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDENSED MATTER AND MATERIAL SCIENCES, 11 - 15 Ekim 2017

A Comparison of Silicene and Graphene Mobilities with an EMC Technique

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDENSED MATTER AND MATERIAL SCIENCES, 11 - 15 Ekim 2017

TRANSPORT CHARACTERISTICS OF AL DOPED GAN

TURKISH PHYSICAL SOCIETY 33rd INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, 6 - 10 Eylül 2017

Calculation of The Low Field Mobility of Bilayer Graphene With Monte Carlo Method

9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24 - 27 Ağustos 2015

Dynamical Conductivity of a Single Layer Graphene

GRM2014-Graphene and Related Materials, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2014

Diğer Yayınlar