Değiş Tokuş Potansiyelin Delta Katkılı Yarıiletkenlerin Elektronik Özelliklerine Etkisi


Öznur S., ÖZDEMİR B.

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14 - 17 Eylül 2010