Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Case Study on Gender Equality Education

7th International Congress on Curriculum and ınstruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.361-362

Pre-Service Teachers' Views on Introduction to Education Course

7th International Congress on Curriculum and ınstruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.255-256

The Evaluation of a STEM Education Cente from the Stakeholders' Point of View

World STEM Education Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2018, ss.58-59

Motivation of secondary school students towards science learning: a mixed method study

27 th International Conference on Educational Sciences ICES- UEBK 2018, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Motivation of the Secondary School Students towards Science Learning: A Mixed Method Study

27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFELERİ VE PROGRAM YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI ? 2017), Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.223-224

A CASE STUDY ABOUT DIDACTICAL PREFERENCES OF TWO FACULTY MEMBERS WHO LECTURE THE SAME SUBJECT IN TWO DIFFERENT PROGRAMS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.3

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

International Eurasian Educational Research Congress, 8 - 10 Haziran 2015

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Farklı Laboratuvar Yaklaşımları Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.315-316

Uygulama Örnekleriyle Disiplinlerarası Öğretim

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012

The relationship between self-efficacy towards computer and attitudes towards computer on preservice teachers in an elementary education program.

WCCI 13th World Conference in Education, 2nd Biennial World Conference, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, ss.4-7