Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 7 th İnternational congress of curriculum and instruction

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 6th İnternational congress of curriculum and instruction

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2018 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Güncel Öğrenme yaklaşımlarıyla Fen eğitimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI ? 2017)

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2017 26. uluslararası Eğitim Bilimleri kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Mediterranean sea connects us: Multiple Dimensions in Science Education?

  Katılımcı

  Réthimnon, Yunanistan

 • 2016 International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 3rd International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2015 II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2013 Eğitim Programları ve Öğretimden yansımalar

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2012 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim kongresi

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2012 X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  Niğde, Türkiye

 • 2011 I. International congress on curriculum and instruction

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2011 World Conference on New Trends in Education

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 13th World Conference in Education

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2007 III. sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2007 Affective Education in Action

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2006 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye