Arş.Gör.

HATİCE BEYZA CANBAZOĞLU


Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye

2017 - 2019

2017 - 2019

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Lisans

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE FARKINDALIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ETKİNLİK TEMELLİ BİR UYGULAMA

Çukurova Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

YARATICI DRAMA LİDERLİK EĞİTİMİ 2. AŞAMA

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

2017

2017

YARATICI DRAMA LİDERLİK EĞİTİMİ TEMEL AŞAMA

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri

CANBAZOĞLU H. B. , TARIM K.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.526-541, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Picture in Children's Story Books: Children's Perspective

ÖZSEZER M. S. , CANBAZOĞLU H. B.

International Journal of Educational Methodology, cilt.4, ss.205-217, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin Algıları

TARIM K. , ÖZSEZER M. S. , CANBAZOĞLU H. B.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1032-1052, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Problemi Kurma Becerileri

CANBAZOĞLU H. B. , TARIM K.

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.291-296

2019

2019

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Tutumlarının İncelenmesi

CANBAZOĞLU H. B. , TÜMKAYA S.

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.621-628

2019

2019

İlkokul Öğrencilerinin Matematik ve Matematik Problemi Kavramlarına Yönelik Algıları

CANBAZOĞLU H. B. , TARIM K.

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.801-803

2019

2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sözel Problem Kurabilme Yetkinlikleri

CANBAZOĞLU H. B. , TARIM K. , ÖZSEZER M. S.

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1

2019

2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Öğretimi Yönelimleri

CANBAZOĞLU H. B. , TARIM K.

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1

2018

2018

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

CANBAZOĞLU H. B. , ARTUT P.

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.1

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi

TÜMKAYA S. , CANBAZOĞLU H. B.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

2018

2018

ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYETE YÖNELİK KALIP YARGILARININ İNCELENMESİ

CANBAZOĞLU H. B. , YURTAL F.

II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, ss.23

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Kültürel Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi

KAF Ö. , CANBAZOĞLU H. B. , Ülker M.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.751-754

2018

2018

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

CANBAZOĞLU H. B. , TARIM K.

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.1-2

2018

2018

Views on Classroom Management Teachers? who Works with Gifted Students

ÖZSEZER M. S. , TARIM K. , CANBAZOĞLU H. B.

International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Temmuz 2018, ss.1

2018

2018

Preservice Preschool Teachers? Verbal Problem Posing Skills

TARIM K. , AKTAŞ ARNAS Y. , CANBAZOĞLU H. B.

International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Temmuz 2018, ss.1

2018

2018

An Examination of Gifted Students' Perceptions of Self-Efficacy in Mathematics Literacy and Mathematical Literacy Achievements

TARIM K. , CANBAZOĞLU H. B. , BAYPINAR K.

International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Temmuz 2018, ss.1-2

2017

2017

ÇOCUK HİKÂYE KİTAPLARINDA RESİM: ÇOCUK BAKIŞ AÇISI

ÖZSEZER M. S. , CANBAZOĞLU H. B.

II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.188-189

2017

2017

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUKLARI SÖZEL PROBLEM TÜRLERİ

TARIM K. , CANBAZOĞLU H. B.

II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.127

2017

2017

Sınıf Ögretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Ögretimi Algılarının Metafor Yardımıyla İncelenmesi

TARIM K. , ÖZSEZER M. S. , CANBAZOĞLU H. B.

7. International Congress of Research in Education, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.219

2017

2017

Sınıf Ögretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Ögretimi Algılarının Metafor Yardımıyla Incelenmesi

TARIM K. , ÖZSEZER M. S. , CANBAZOĞLU H. B.

7. International Congress of Research in Education, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.219

2017

2017

Sınıf Ögretmenligi Adaylarının Matematik Okuryazarlıgı Düzeyleri ile Matematik Algıları Üzerine Bir Inceleme

TARIM K. , ÖZSEZER M. S. , CANBAZOĞLU H. B.

7. International Congress of Research in Education, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.278

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Matematik Okuryazarlığı

CANBAZOĞLU H. B. , TARIM K. , BAYPINAR K.

Matematik Öğretiminin Temelleri: Ortaokul, Güney Hacıömeroğlu, Kamuran Tarım, Editör, Anı Yayıncılık, ss.457-496, 2019

2017

2017

An Investigation of Pre-Service Primary School Teachers? Mathematical LiteracyLevels and Perceptions of Mathematics

ÖZSEZER M. S. , TARIM K. , CANBAZOĞLU H. B.

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, ss.1, 2017


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2019

2019

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2019

2019

VIth International Eurasian Educational Research Congress

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Katılımcı

Adana-Türkiye

2018

2018

II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2018

2018

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018)

Katılımcı

Kars-Türkiye

2018

2018

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

Giresun-Türkiye

2018

2018

VI. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

International Conference on Education, Teaching & Learning (ICE18Swiss Conference)

Katılımcı

Zürich-İsviçre

2017

2017

2nd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2017

2017

7th International Conference on Research in Education

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye