Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, İnşaat Mühendisliği , Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, İnşaat Mühendisliği , Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Cukurova University, Mühendislik Mimarlık , İnşaat Mühendisliği , Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Kohezyonsuz Zeminlerde Düşey Yüklü Kazıklı Radye Temellerin Analizi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  Zeminlerdeki Gerilme Durumlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English