Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Paraplegia due to organophosphate poisoning: Organophosphorus agent induced delayed neuropathy

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine14th Turkish Emergency Medicine Congress, Glasgow, United Kingdom, 8 - 11 November 2018

Postural Stability in Blepharospasm and the Effects of Botulinum Toxin Therapy

International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Hong Kong, 5 - 09 October 2018 identifier

Bir Halk Sağlığı Sorunu: Metil Alkol İntoksikasyonu ve Nörolojik Tutulum

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.725 Sustainable Development

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Kritik Hastalık Polinöropati/Miyopatisinin Değerlendirilmesi

XIV.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017

CENTRAL AORTİC PRESSURE IN PARKİNSON’S DİSEASE AND LEVODOPA EFFECT

21st INTERNATİONAL CONGRESS OF PARKİNSON’S DİSEASE AND MOVEMENT DİSORDERS, Vancouver, Canada, 4 - 08 June 2017

PARKİNSON HASTALARINDA SANTRAL AORTİK BASINÇ VE LEVADOPANIN ETKİLERİ

12. PARKİNSON HASTALIĞI VE HAREKET BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 09 April 2017

Olgu Sunumu: HIV Enfeksiyonlu Hastada Gelişen ve İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Yanıt VerenPolinöropati

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.309-310 Sustainable Development

NERVUS ABDUSENS TUTULUMU OLAN BİR OLGU; RAMSAY HUNT SENDROMU

52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

N ABDUSENS TUTULUMU OLAN BİR OLGU RAMSAY HUNT SENDROMU

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.127

65 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA DİZİNESS VE POSTURAL STABİLİTE

52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

Geç başlangıçlı Rasmussen Ensefaliti olgusu

52.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.331

GEÇ BAŞLANGIÇLI RASMUSSEN ENSEFALİTİ OLGUSU

51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

SCHWARTZ JAMPEL SENDROMU KONDRODİSTROFİK MYOTONİ

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Schwartz-Jampel Sendromu (Kondrodistrofik Myotoni)

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.231

ATİPİK SEYİRLE GİDEN AĞRILI OFTALMOPLEJİ; OLGU SUNUMU

10. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2015

SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN SUBDURAL HEMATOM

10. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2015

Epilepsy prevalence in Adana Centrum.

30th International Epilepsy Congress, Montreal, Canada, 23 - 27 June 2013, vol.54, pp.274

Frequency of early and late-onset seizure after stroke.

30th International Epilepsy Congress, Montreal, Canada, 23 - 27 June 2013, vol.54, pp.35

ADANA İL MERKEZİNDE EPİLEPSİ PREVALANSI

7.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 10 - 11 June 2010

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

20

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals