Asst. Prof. ALPER YONTAR


Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School, Teacher Training

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elementary Education, Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Postgraduate

Cukurova University, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Cukurova University, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Sosyal bilgiler programında kazandırılması hedeflenen sorumluluk değeri ve empati becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı / Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

2007

2007

Postgraduate

Sorumluluk eğitiminde ceza uygulamalarına ilişkin ilköğretim 5. sınıf öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2013 - 2022

2013 - 2022

Research Assistant PhD

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2007 - 2013

2007 - 2013

Research Assistant

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim

2002 - 2007

2002 - 2007

Research Assistant

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Character and Value Education

Undergraduate

Undergraduate

Character and Value Education

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practicum I

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practicum II

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Life Science

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Social Studies

Undergraduate

Undergraduate

Values Education in Social Studies

Undergraduate

Undergraduate

History of the Turkish Education

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practicum I

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Instructional Technologies and Material Design

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Values Education

Undergraduate

Undergraduate

Principles and Methods in Education

Undergraduate

Undergraduate

School Experience

Undergraduate

Undergraduate

Classroom Management

Undergraduate

Undergraduate

Mental Health at School Sustainable Development

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

DETERMINATION OF THE EDUCATIONAL NEEDS OF TEACHER CANDIDATES FOR INTERNSHIP COURSES

YONTAR A., ALTIKULAÇ A.

7th World Conference on Psychology and Sociology (WCPS-2017), Madrid, Spain, 15 - 17 November 2018, pp.17

2018

2018

Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YONTAR A.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1304-1305

2017

2017

AN INVESTIGATION ON SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS RELATED TO VALUES EDUCATION

YONTAR A., ALTIKULAÇ A.

6th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 18 - 25 September 2017, pp.9

2016

2016

STAJ UYGULAMALARININ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

YONTAR A., TARIM K., KARABAY A.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.773-777

2015

2015

A QUALITATIVE RESEARCH ON PRESERVICE ELEMENTARY SCHOOL CLASSROOM TEACHERS? EFFICACY PERCEPTIONS RELATED TO VALUES EDUCATION

YONTAR A.

Değişimin Aktörü Olarak Genç Öğretmenler: Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 23 October 2015, pp.16

2014

2014

Beşinci sınıf öğrencilerinin empati düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

YONTAR A., Yel S.

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.247

2013

2013

Beşinci sınıf öğrencilerinin sorumluluk ve empati düzeyleri arasındaki ilişki

Yontar A., Yel S.

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.164

2009

2009

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yel S., YONTAR A.

VIII. ULUSAL SINIF ÖĞETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.1051-1058

2007

2007

Öğretmenlerin sorumluluk kazandırmada kullandıkları cezaların öğrenciler tarafından algılanması

Yontar A., Yurtal F.

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.1-13 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2019

2019

Değerlerin Kaynağı ve Toplumsal, Kültürel, Dini, Ahlaki Temelleri

Yontar A.

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Aktepe V.,Gündüz M., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.91-108, 2019

2016

2016

Hayat Bilgisi Dersinde Öğretimi Planlama

Yontar A.

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Güven S.,Kaymakcı S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.81-110, 2016

2015

2015

Hayat Bilgisi Dersinde Kavram Öğretimi

Yontar A.

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Gültekin,M., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.187-214, 2015

2015

2015

Değerler Eğitiminde Örtük Programın Rolü

Yontar A.

in: Değerler Eğitimi, Gündüz,M., Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.125-139, 2015

Scientific Refereeing

April 2021

April 2021

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2018

April 2018

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1