Dr.

ALİ RIZA KÖŞKER


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimleri

Eğitim Bilgileri

2014 - 2017

2014 - 2017

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Mersin Körfezi'nde (Kuzey Doğu Akdeniz) Avlanan Balon Balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis) Besin Bileşenleri, Ağır Metal ve Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

2014

2014

Yüksek Lisans

Mersin Körfezi'nden Yakalanan Balon Balığı?nın (Lagocephalus sceleratus) Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin(TTX) Düzeylerindeki Değişimler

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Doktor

Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

GENEL MİKROBİYOLOJİ

Ön Lisans

Ön Lisans

GIDA MİKROBİYOLOJİSİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Proximate composition and fatty acid profiles of common pufferfish species in the Mediterranean Sea

Köşker A. R. , Regenstein J. M. , Özoğul F.

International Journal Of Food Science And Technology, cilt.55, ss.1-11, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

The function of nanoemulsion on preservation of rainbow trout fillet

DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , KÖŞKER A. R. , UÇAR Y. , BOGA E. K. , Ceylan Z., et al.

JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.57, ss.895-904, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Elemental composition of pufferfish species from Northeastern Mediterranean Sea

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , Ayas D., DURMUŞ M. , UÇAR Y.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.191, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

The Effects of Sex and Seasonality on the Metal Levels of Warty Crab (Eriphia verrucosa) in the Black Sea

DURMUŞ M. , Ayas D., Aydin M., KÖŞKER A. R. , UÇAR Y. , ÖZOĞUL Y.

Journal of Aquatic Food Product Technology, cilt.27, ss.749-758, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Mersin Körfezi’nde Avlanan Ahtapotun (Octopus vulgaris) Yağ Asidi Düzeylerindeki Mevsimsel Değişimler

Köşker A. R.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.232-238, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The effects of age and individual size on metal accumulation of Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) from Mersin Bay, Turkey

AYAS D., KÖŞKER A. R.

Natural and Engineering Sciences, cilt.3, ss.45-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

DETERMINATION OF SEASONAL CHANGES ON SOME HEAVY METAL (Cd, Pb, Cr) LEVELS OF SHRIMP AND PRAWN SPECIES FROM NORTH-EASTERN MEDITERRANEAN SEA, GULF OF MERSIN, TURKEY

Ayas D., KÖŞKER A. R. , DURMUŞ M. , Bakan M.

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH, cilt.2, ss.42-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Akdeniz'in Yeni Toksini: Tetrodotoksin

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , AYAS D., DURMUŞ M. , UÇAR Y.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), cilt.32, ss.1, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

The Investigation of metal and mineral levels of some marine species from the Northeastern Mediterranean Sea

Kulcu A. M. , Ayas D., KÖŞKER A. R. , Yatkın K.

Journal of Marine Biology & Oceanography, cilt.2, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

DETERMINATION OF BACTERIAL FLORA IN DIFFERENT TISSUES OF PUFFERFISH (LAGOCEPHALUS SCELERATUS, GMELIN 1789)

KÖŞKER A. R. , KÜLEY BOĞA E. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , AYAS D., et al.

2. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.1

2019

2019

Determination of bacterial flora in different tissues of pufferfish (Lagocephalus sceleratus, Gmelın 1789)

KÖŞKER A. R. , KÜLEY BOĞA E. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , AYAS D.

2. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.1-2

2018

2018

The Combined Impact of Nisin and Vacuum Packing on the Fatty Acid Profiles of Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fillets During Storage

UÇAR Y. , ÖZOĞUL F. , DURMUŞ M. , KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL Y.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2018), Ankara, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2018, ss.1-2

2018

2018

The Applications of Organic Acids on Seafood Biopreservation

UÇAR Y. , ÖZOĞUL F. , DURMUŞ M. , KÖŞKER A. R. , KÜLEY BOĞA E. , ÖZOĞUL Y.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FISHERIES AND AQUATIC RESEARCH, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.108

2018

2018

Significance of Nanoemulsion for Seafood Safety

DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y. , KÖŞKER A. R. , KÜLEY BOĞA E. , ÖZOĞUL F.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FISHERIES AND AQUATIC RESEARCH, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.90

2018

2018

Tetrodotoxin (TTX) Producing Bacteria in the Marine Ecosystem

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , ÖZOĞUL F.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FISHERIES AND AQUATIC RESEARCH, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.66

2018

2018

The Function of Sugar Beet Peel Extract on the In Vitro Biogenic Amine Production by Food Borne Pathogens

ÖZOĞUL F. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , KÖŞKER A. R. , KÜLEY BOĞA E. , ÖZOĞUL İ. , et al.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON FISHERIES and AQUATIC RESEARCH, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.31

2018

2018

Antimicrobial activity of nanoemulsion based on different plant oil against fish spoilage bacteri

ÖZOĞUL Y. , KÖŞKER A. R. , YAZGAN H. , DURMUŞ M. , UÇAR Y. , KÜLEY BOĞA E.

7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Konya, Türkiye, 25 Nisan 2018 - 27 Nisan 0208, ss.17

2018

2018

Antimicrobial activity of nanoemulsion based on different plant oil against fish spoilage bacteria

KÜLEY BOĞA E. , ÖZOĞUL Y. , YAZGAN H. , DURMUŞ M. , UÇAR Y. , KÖŞKER A. R.

7th International Molecular Biology and Biotechnology, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.17

2018

2018

Nisin as a natural antimicrobial and food additive in seafood industry

ÖZOĞUL F. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL İ. , YAZGAN H.

The 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2018, ss.352

2018

2018

NOVEL METHODS FOR SEAFOOD PROCESSING

ÖZOĞUL Y. , KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL İ. , UÇAR Y. , ÖZOĞUL F. , POLAT A.

The 4 th International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2018, ss.113

2017

2017

Metal Levels in Three Puffer Fish Species Caught from Mersin Bay

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , AYAS D., DURMUŞ M. , UÇAR Y. , ÖZOĞUL Y.

International Symposium on Pufferfish, Muğla, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.16

2017

2017

Gender and Season Variables on the Proximate Composition and Metal Levels of Warty Crab

AYDIN M., DURMUŞ M. , AYAS D., ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y. , KÖŞKER A. R. , et al.

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu?na (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

The Effects of Extraction Methods on Fat Content and Fatty Acid Profiles of Marine Fish Species

ÖZOĞUL Y. , Takadaş F., DURMUŞ M. , UÇAR Y. , ÖZYURT G. , KÖŞKER A. R. , et al.

ICFPSFS 2017: 19th International Conference on Food Product Safety in Food Science, Barselona, İspanya, 27 Temmuz - 28 Ağustos 2017, cilt.19, no.7, ss.2431

2017

2017

The Effects of Gravading Process and Vaccum Packing on The Fatty Acid Profile of Carp Fıilets (Cyprinus carpio)

DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y. , KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL İ.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1157

2017

2017

The Impact of Plant and Bacterial Cell Free Extracts on Ammonia and Biogenic Amine Formation in Fermented Sardine Fillets

DURMUŞ M. , KÜLEY BOĞA E. , UÇAR Y. , Köşker A. R. , ÖZOĞUL F.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.600

2016

2016

INVESTIGATION OF EFFECTS OF SUMAC, CUMIN, BLACK PEPPER, RED PEPPER EXTRACTS ON AMMONIA AND BIOGENIC AMINE PRODUCTION OF FOOD-BORNE PATHOGENS

KÜLEY F., UÇAR Y. , KÖŞKER A. R. , AKSUN E. T. , ÖZOĞUL F.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.514-515

2016

2016

Distribution of tetrodotoxin (TTX) levels in pufferfish (Lagocephalus sceleratus) from different region of the world

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , Ayas D., et al.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.499

2016

2016

DISTRIBUTION OF TETRODOTOXIN (TTX) LEVELS IN PUFFERFISH (Lagocephalus sceleratus) FROM DIFFERENT REGION OF THE WORLD

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , AYAS D., et al.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.499-500

2016

2016

THE HEALTH RISK OF TETRODOTOXIN IN MEDITERRANEAN SEA

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , DURMUŞ M. , UÇAR Y. , ÖZOĞUL İ.

46th WEFTA CONFERENCE, Split, Hırvatistan, 12 - 14 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

THE SIGNIFICANCE OF THE BACTERIOCINS AND THEIR HEALTH BENEFITS

ÖZOĞUL F. , HAMED I., KÖŞKER A. R.

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.150

2016

2016

THE IMPACT OF PLANT AND BACTERIAL CELL FREE EXTRACTS ON AMMONIA AND BIOGENIC AMINE FORMATION IN FERMENTED SARDINE FILLETS

DURMUŞ M. , KÜLEY BOĞA E. , UÇAR Y. , KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F.

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.160

2016

2016

EFFECTS OF NANOEMULSIONS ON FOOD-BORNE PATHOGENS

DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y. , KÖŞKER A. R. , ÖZ M.

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.146

2016

2016

BIOPRESERVATIVE PROPERTIES (BACTERIOCINS) OF LACTIC ACID BACTERIA

UÇAR Y. , KÖŞKER A. R. , DURMUŞ M. , ÖZOĞUL F.

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.155

2016

2016

THE POTENTIAL BENEFITS AND HARMS OF TETRODOTOXIN

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , UÇAR Y. , DURMUŞ M. , AYAS D., ÖZOĞUL Y.

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.151

2015

2015

Seasonal and sexual changes of chemical composition in puffer fish (Lagocephalus sceleratus) caught from Northeastern Mediterranean

KÖŞKER A. R. , UÇAR Y. , AYAS D., ÖZOĞUL F. , DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y.

TAFT 2015- 5th Trans-Atlantic Fisheries Technology conference (45th WEFTA meeting), Nantes, Fransa, 12 - 15 Ekim 2015, ss.1 Creative Commons License

2015

2015

Nanoteknolojinin Gıda Endüstrisinde Uygulanması

DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , KÜLEY BOĞA E. , KÖŞKER A. R. , UÇAR Y. , ÖZ M., et al.

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.1

2015

2015

The Effects of Nanoemulsions Based on Commercial Oils for the Quality of Vacuum-Packed Sea Bass at 2±2oC

DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , Balıkcı E., Gökdoğan S., ÖZOĞUL F. , Köşker A. R. , et al.

ICFAE 2015 : 17th International Conference on Food and Agricultural Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2015, ss.1517

2014

2014

Investigation of the Seasonal Variations of Proximate and Fatty Acid Profile in the Bivalve Mollusc (Scapharca inaequivalvis) from Black Sea

UÇAR Y. , ÖZOĞUL Y. , KÜLEY BOĞA E. , DURMUŞ M. , KÖŞKER A. R. , Aydın M., et al.

FABA 2014: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.500

2014

2014

CHANGES IN SEXUAL AND SEASONAL VARIATION IN TETRODOTOXIN (TTX) LEVELS IN PUFFER FISH (Lagocephalus sceleratus) CAUGHT FROM MERSIN GULF

ÖZOĞUL F. , KÖŞKER A. R. , DURMUŞ M. , UÇAR Y. , AYAS D.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.1

2014

2014

Changes in Sexual and Seasonal Variation in Tetrodotoxin (Ttx) Levels in Puffer Fish (Lagocephalus sceleratus) Caught from Mersin Gulf

KÖŞKER A. R. , ÖZOĞUL F. , DURMUŞ M. , Ayas D., UÇAR Y.

FABA 2014: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.468

2014

2014

Changes In Sexual And Seasonal Variation In Tetrodotoxin (Ttx) Levels In Puffer Fish (Lagocephalus Sceleratus) Caught From Mersin Gulf

Köşker A. R. , ÖZOĞUL F. , DURMUŞ M. , AYAS D., UÇAR Y.

FABA 2014: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.468

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Nanotechnology Applications

ÖZOĞUL Y. , MCCLEMENTS D. J. , KÖŞKER A. R. , DURMUŞ M. , UÇAR Y.

Innovative Technologies in Seafood Processing, Ozogul Y., Editör, Crc Press Contemporary Food Engineering Press, Boston, ss.1-424, 2019

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2020

Haziran 2020

JOURNAL OF FOOD SAFETY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

CHEMOSPHERE

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Food Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Food Reviews International

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Food Bioscience

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Data in Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Marine Science and Technology Bulletin

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Food Research International

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Food Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Marine Science and Technology Bulletin

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Marine Science and Technology Bulletin

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Food Research International

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Internatıonal Congress on Fısherıes and Aquatıc Research (ICFAR, 2018)

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2017

2017

International Symposium on Pufferfish

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2017

2017

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2016

2016

Faba 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

West European Fish Technologists Association (WEFTA)

Katılımcı

Split-Hırvatistan

2016

2016

International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2015

2015

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

Faba 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2012

2012

First National Workshop on Marine Biotechnoloy and Genomics

Katılımcı

Muğla-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 108

h-indeksi (WOS): 4