Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation Of Dental Golden Ratio In Terms Of Facial Esthetics

Journal of Indian Orthodontic Society, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Os Calcaneus Angles in Dry Bones Of Turkish Population

Cukurova Medical Journal, cilt.45, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case With Fourth Degree Freiberg Disease

Acta Medica Nicomedia, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of ear metric properties in young Turkish adults

Journal of Surgery and Medicine, cilt.4, ss.698-701, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The determination of sella turcica types in Turkish healthy population

Cukurova Medical Journal, cilt.45, ss.738-745, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of the Portal Vein Variations inSubjects aged between 18-80 Years

International Journal ofHepatology Gastroenterology, cilt.6, ss.5-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facial Angle Profiles in Turkish Healthy Population

JOURNAL OF EVOLUTION OF MEDICAL AND DENTAL SCIENCES-JEMDS, cilt.9, ss.1188-1191, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bulbus Oculi Morfometrik Analizi ve Klinik Önemi

Cukurova Medical Journal, cilt.45, ss.127-133, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portal Venöz Sistemin Bir Varyasyonu Tip IV

Acta Medica Nicomedia, cilt.3, ss.25-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of age and gender related changes of the Choanae sizes with Computed Tomography

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of sella turcica types in healthy Turkish population

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.45, ss.738-745, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Determination of Upper Extremity Anthropometric Measurements in Healthy Subjects Aged Between 18-25 Years

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.519-525, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The morphometric measurements of the internal acoustic meatus

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.419-426, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüz Tanıma Alanı (Gyrus Fusiformis): Betimleyici Bir İnceleme

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.28, ss.249-252, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Muscle Strength and Balance Parameters in Young Adults

International Journal of Case Studies in Clinical Research, cilt.3, ss.53-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphometric Measurements of the Internal Acoustic Meatus

Cukurova Medical Journal, cilt.44, ss.419-426, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3-6 Yaş Arası Sağlıklı Çocuklarda Vücut Kompozisyonu ve Somatotip Değerlerinin Belirlenmesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.257-265, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morphometric analysis and clinical significance of Scapula

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.788-793, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Test-Retest Reliability of Muscle Strength Evaluations In Healthy Ballet Students

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özel yetenek sınavına giren adayların çizim başarısı ile el anatomisi arasındaki ilişki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.199-206, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Balede Temel Olan Beş Ayak Pozisyonu ve Anatomik Yapısı

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.27, ss.414-425, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Test-Retest Reliability of Muscle Strength Evaluations In Healthy Ballet Students

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.936-940, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Palsi’de Tedavi Yöntemleri Olarak Yüzme ve Su İçi Terapi

Cukurova University Archives Medical Review Journal, cilt.27, ss.274-286, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bale Öğrencilerine Uygulanacak Alternatif Point Egzersizlerinde Etkinliğin Araştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Palsi'ye bakış: Tedavi metodu olarak yüzme ve su içi terapi

Archives Medical Review Journal, cilt.27, ss.274-286, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Palsi?ye bakış: Tedavi metodu olarak yüzme ve su içi terapi

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.27, ss.2, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Palsi?ye bakış: Tedavi metodu olarak yüzme ve su içi terapi

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.27, ss.274-286, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bale Öğrencilerine Uygulanacak Alternatif Point Egzersizlerinde Etkinliğin Araştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.646-654, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlıklı Bireylerde Ayak Antropometrik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.95-103, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

18-22 Yaş Arası Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Alt Ekstremite Antropometrik Ölçümlerinin İncelenmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physical characteristics of students to receive ballet training

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.55-60, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Somatotype analysis of students who will be trained for classical ballet

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.744-750, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Morphometric Analysis of Sella Turcica Types- İstanbul/Türkiye

20. Ulusal Anatomi Kongresi-İstanbul/Türkiye, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, cilt.13, ss.46

Sella Turcica Tiplerinin Morfometrik Analizi

20. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019

Sella Turcica Tiplerinin Morfomettik Analizi

20. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, ss.1

Türk Populasyonuna Ait Atlas ve Axis Morfometrisinin Değerlendirilmesi- Bandırma (Balıkesir)/Türkiye

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir/ Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.165-175

Diş Altın Oranının Yüz Estetiği Açısından Değerlendirilmesi- Bandırma (Balıkesir)/Türkiye

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir/ Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.34

Türk Populasyonuna Aı t Atlas ve A ı s Morfometrı sı nı n Değerlendı rı lmesı

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.1

Diş Altın Oranının Yüz Estetiği Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.1

Sağlıklı Yetişkinlerde Kas Kuvveti İle Denge Parametrelerinin İncelenmesi- Antalya/Türkiye

17.Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019, ss.169

Sağlıklı Yetişkinlerde Kas Kuvveti İle Denge Parametrelerinin İncelenmesi

17. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019

18-25 Yaş Arasındaki Sağlıklı Bireylerde Esneklik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi- Gaziantep/Türkiye

Zeugma II. Uluslarası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1183-1189

Jimnastik Yapan ve Yapmayan Kız Öğrencilerinin İndeks Değerlerinin Belirlenmesi- Gaziantep/Türkiye

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.300-307

Jimnastik Yapan ve Yapmayan Kız Öğrencilerin İndeks Değerlerinin Belirlenmesi

Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 18 - 20 Ocak 2019

JİMNASTİK YAPAN VE YAPMAYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.300-307

18-25 YAŞ ARASINDAKİ SAĞLIKLI BİREYLERDE ESNEKLİK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1183-1189

Kuru Kemik Kafatasında Choanae ve Havayolu Anatomisinin İncelenmesi- Girne/KKTC

4. Uluslararası Multisipliner Çalışmaları Kongresi- Multicongress Girne, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 Ekim 2019 - 19 Ekim 2018, cilt.2, ss.83-89

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde El Morfometrisinin Yıl Sonu Başarı Puanı Üzerine Etkisinin İncelenmesi- Girne/KKTC

4. Uluslararası Multisipliner Çalışmaları Kongresi- Multicongress Girne, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 20 Ekim 2018, cilt.2, ss.90-99

Bale Öğrencisi Bir Hastada Posterior İmpingement Sendromunun MRG İle Değerlendirilmesi- Girne/KKTC

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi- Multicongress Girne, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 20 Ekim 2018, cilt.2

Os calcaneus angles in dry bones of Turkish population

19”’xx National Anatomy Congress 1” lnternational Mediterranean Anatomy Congress, 6 - 09 Eylül 2018, cilt.12, ss.203-204

Sağlıklı Yaşli Bireylerde Corpus Callosum İndeks Değerinin Belirlenmesi- Adana/Türkiye

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.615

Sağlıklı Bireylerde El ve Parmak Antropometrik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi- Adana/Türkiye

II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.108-113

Sağlikli Yaşli Bireylerde Corpus Callosum I?ndex Değerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.537

Sağlikli Bireylerde El ve Parmak Antropometrik I?ndeks Değerlerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.536

Investigation Of Relationship Between Drawing Capability Second And Fourth Finger Length

International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.156

Anatomical Investigation and Etiology of Subacromial Impingement Syndrome

International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.150

Beş Temel Bale Pozisyonunu Etkileyen Anatomik Faktörler

Antropoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.88

Bilateral Foramina Sacralia’xxnın Morfometrik Analizi

Antropoloji Radyoloji Anatomi Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, ss.195

Bilateral Foramina Sacralia nın Morfometrik Analizi

Antropoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.77

Klasik Bale Eğitimi Alan Öğrencilerin Somatotip Analizi

Antropoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, ss.61

Kitap & Kitap Bölümleri