Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The morphometric measurements of the internal acoustic meatus

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.419-426, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüz Tanıma Alanı (Gyrus Fusiformis): Betimleyici Bir İnceleme

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.28, ss.249-252, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3-6 Yaş Arası Sağlıklı Çocuklarda Vücut Kompozisyonu ve Somatotip Değerlerinin Belirlenmesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.257-265, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morphometric analysis and clinical significance of Scapula

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.788-793, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Test-Retest Reliability of Muscle Strength Evaluations In Healthy Ballet Students

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.936-940, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Balede Temel Olan Beş Ayak Pozisyonu ve Anatomik Yapısı

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.27, ss.414-425, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Test-Retest Reliability of Muscle Strength Evaluations In Healthy Ballet Students

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özel yetenek sınavına giren adayların çizim başarısı ile el anatomisi arasındaki ilişki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.199-206, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bale Öğrencilerine Uygulanacak Alternatif Point Egzersizlerinde Etkinliğin Araştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Palsi'ye bakış: Tedavi metodu olarak yüzme ve su içi terapi

Archives Medical Review Journal, cilt.27, ss.274-286, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Palsi?ye bakış: Tedavi metodu olarak yüzme ve su içi terapi

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.27, ss.2, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Palsi?ye bakış: Tedavi metodu olarak yüzme ve su içi terapi

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.27, ss.274-286, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bale Öğrencilerine Uygulanacak Alternatif Point Egzersizlerinde Etkinliğin Araştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.646-654, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlıklı Bireylerde Ayak Antropometrik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.95-103, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Physical characteristics of students to receive ballet training

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.55-60, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Somatotype analysis of students who will be trained for classical ballet

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.744-750, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sella Turcica Tiplerinin Morfomettik Analizi

20. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, ss.1

Diş Altın Oranının Yüz Estetiği Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.1

Türk Populasyonuna Aı t Atlas ve A ı s Morfometrı sı nı n Değerlendı rı lmesı

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.1

18-25 YAŞ ARASINDAKİ SAĞLIKLI BİREYLERDE ESNEKLİK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1183-1189

JİMNASTİK YAPAN VE YAPMAYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.300-307

Sağlikli Bireylerde El ve Parmak Antropometrik I?ndeks Değerlerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.536

Sağlikli Yaşli Bireylerde Corpus Callosum I?ndex Değerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.537

Anatomical Investigation and Etiology of Subacromial Impingement Syndrome

International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.150

Investigation Of Relationship Between Drawing Capability Second And Fourth Finger Length

International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.156

Klasik Bale Eğitimi Alan Öğrencilerin Somatotip Analizi

Antropoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, ss.61

Beş Temel Bale Pozisyonunu Etkileyen Anatomik Faktörler

Antropoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.88

Bilateral Foramina Sacralia nın Morfometrik Analizi

Antropoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.77