Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Yan Savak Sifonlardaki Akımın Doğrusal Bir Kanal Boyunca İncelenmesi

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI, vol.6, no.3, pp.121-125, 2008 (National Refreed University Journal)

Doğrusal Kanallarda Sifon Yan Savakların Teğetsel Hız Dağılımlarının İncelenmesi

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI, vol.6, no.3, pp.100-104, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Su ve Diğer Faktörlerin Köprü Ayakları Etrafındaki Bozulmalara Etkisinin Araştırılması

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI, vol.5, no.3, pp.168-172, 2007 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kevlar-49 lif katkısının betonun çekme dayanımına etkisi

4 International Mediterranean Science and Engineering Congress, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.163-164