The investigation of side-weir siphons flow along a curved channel


Ozturk M., YÜCEL A. , Tuna M. C.

JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH, vol.3, no.1, pp.51-77, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.7603/s40632-015-0003-x
  • Title of Journal : JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH
  • Page Numbers: pp.51-77

Abstract

Side weirs are being used commonly in irrigation, field drainage, sewage systems, side channel spillway dams and settling basins to supply needed discharge or put away excess discharge without giving harm to the environment. In this study, self-priming siphon was used instead of side weir. Settled in the different angels (300, 600 and 900) of a curved channel and flat side (00), water level and velocity were measured by opening and closing of the regulating level gate in different discharges and levels. At the result of these measurements, water surface profiles and depth averaged velocities were found and shown in figures. Froude numbers, siphon spillway discharge and discharge coefficients were calculated. In addition, siphon spillway and priming, depriming and helicoidal flow were investigated.

Yan savaklar, kanallardan ihtiyaç duyulan debinin temini veya fazla debinin çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması için sulama, arazi drenajı, kanalizasyon sistemleri, barajlardaki yan dolu savaklar, çökeltim havuzları vb. yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

            Bu çalışmada ise bir açık kanalda yan savak yerine, bir otomatik sifon kullanılmıştır. Kullanılan bu otomatik sifon kıvrımlı bir kanalın değişik açılarına (300, 600 ve 900) ve düz kısmına (00) yerleştirilerek değişik debilerde ayar kapağı farklı kademelerde açılıp kapatılarak seviye ve hız ölçümleri yapılmıştır.

 Bu ölçümler sonunda; su yüzü profilleri ve teğetsel hız dağılımları bulunarak şekiller üzerinde gösterilmiş ve Froude sayıları, sifon savağın debileri ve debi katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca sifon savağın yemlenme ve durma şartları, helikoidal akımlar araştırılmıştır.