Experimental and numerical investigation of self-priming siphon side weir on a straight open channel


Aydin M. C. , Ozturk M., YÜCEL A.

FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, cilt.45, ss.140-150, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Özet

Sifonlar barajlarda, kanal yan savaklarda vb yerlerde kullanılmaktadır.Sifon kretinden serbest olarak savaklanan su, sifonun içindeki havayı emerek dışarı atar ve rezervuar su seviyesinin üstünde olan sifon tepesindeki basınç, atmosfer basıncının altına düşünce sifon tam kapasiteyle çalışmaya başlar. Bu çalışmada, sifonlar ile deneysel ve sayısal çalışma yapılmıştır. Önce ana kanaldaki akım şartları incelenmiştir. Sonra sifondaki hız dağılımları incelenmiş ve sonra da sifonun akımları debi katsayıları vb. leri araştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.

Siphons are basic and powerful hydraulic instruments which can be used as dam spillway or weir. In a siphon, atmospheric pressure pushes the water into the region of vacuum at the crest of the siphon, and then water falls towards the outlet of siphon. In this study, the siphon used as a side weir was investigated to determine hydrodynamic characteristics experimentally, theoretically and numerically. First, the flow properties of main channel were examined for subcritical flow condition. Then, the velocity and pressures distributions inside the siphon; finally the discharge performance of siphon side weir was determined comparatively, and the results were discussed.