Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dependence properties of multivariate distributions with proportional hazard rate marginals

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.77, ss.182-198, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The two-sided power-binomial distribution for modeling binary count data

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.48, ss.2548-2561, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stress-strength reliability estimation under the standard two-sided power distribution

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.65, ss.72-88, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Copula-based properties of the bivariate Dagum distribution

COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, cilt.37, ss.6230-6251, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On Extremes of Two-Dimensional Student-t Distribution of the Marshall-Olkin Type

MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.15, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exact distribution of the sample median of a jump type distribution on a bounded domain

JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.35, ss.891-913, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Moments of order statistics of the standard two-sided power distribution

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.47, ss.4311-4328, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new generalized two-sided class of distributions with an emphasis on two-sided generalized normal distribution

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.46, ss.1441-1460, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Truncated inverted generalized exponential distribution and its properties

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.46, ss.4654-4670, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An absolutely continuous bivariate Topp-Leone distribution: A useful model on a bounded domain

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.46, ss.9726-9742, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distribution of the product of a pair of independent two-sided power variates

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.45, ss.6149-6164, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The exponentiated Frechet regression: an alternative model for actuarial modelling purposes

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.86, ss.3456-3481, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The distribution of the quotient of two triangularly distributed random variables

STATISTICAL PAPERS, cilt.56, ss.291-310, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Two-Sided Generalized Exponential Distribution

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.44, ss.5049-5070, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distribution of product and quotient of bivariate generalized exponential distribution

STATISTICAL PAPERS, cilt.55, ss.785-803, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Moments of truncated normal/independent distributions

STATISTICAL PAPERS, cilt.54, ss.741-764, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The generalized T Birnbaum-Saunders family

STATISTICS, cilt.47, ss.613-625, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A skew extension of the slash distribution via beta-normal distribution

STATISTICAL PAPERS, cilt.54, ss.427-442, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of P(X > Y) with ToppLeone distribution

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.83, ss.326-339, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distribution of linear functions from ordered bivariate log-normal distribution

STATISTICAL PAPERS, cilt.53, ss.865-874, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Moments of order statistics of Topp-Leone distribution

STATISTICAL PAPERS, cilt.53, ss.117-131, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A generalization of the multivariate slash distribution

JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, cilt.139, ss.1164-1170, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A generalization of the univariate slash by a scale-mixtured exponential power distribution

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.36, ss.937-947, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On order statistics from sine distribution

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.36, ss.2169-2176, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A note on the distribution of linear functions of two ordered correlated normal random variables

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.35, ss.989-995, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Robust location and scale estimation based on the univariate generalized t (GT) distribution

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.32, ss.1505-1525, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Quotient of Extreme Order Statistics from Two Triangularly Distributed Random Variables

American Journal of Mathematical and Management Sciences, cilt.0, no.0, ss.1, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Partially moment relations for the product moments of order statistics from the standard two-sided power distribution

İSTATİSTİK, Journal of the Turkish Statistical Association, cilt.10, ss.14-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Moments of Order Statistics of the Generalized T Distribution

Discussiones Mathematicae Probability and Statistics, cilt.35, ss.95-106, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Lifetime Distribution Based on a Transformation of a Two-Sided Power Variate

JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS, cilt.14, ss.265-280, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Genelleştirilmiş t dağılımına dayalı regresyon analizi

İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.2, no.3, ss.1-10, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Lifetime Distribution Based on the Triangular Kernel

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.43

Multicomponent Stress-Strength Reliability Estimation based on the Standard Two-Sided Power Distribution

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.42

Statistical Reliability Analysis Under the Standard Two Sided-Power Distribution

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING (ICAAMM2019), İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mart 2019, ss.67

Estimation of the stress-strength reliability of the standard two-sided power distribution

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.16

A new compound distribution for overdispersed binomial data

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.7

Recurrence relations for the single and product moments of order statistics from the standard two-sided power distribution

12th International Conference on Ordered Statistical Data, Piraeus, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2016, ss.32

İki Yönlü Kuvvet Dağılımının Konvolüsyonunun Tam Dağılımı

Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.184-185

Aktüeryada Regresyon Modellemesine Alternatif Bir Analitik Yaklaşım

Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.94

Moments of Order Statistics and L-Moments for the Standard Two-Sided Power Distribution

Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.128-129

Standart iki yönlü kuvvet dağılımlı rastgele değişkenlerin konvolüsyonlarının dağılımı

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.36

Risk teorisinde alternatif bir analitik yaklaşım

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.35

Standart İki Yönlü Kuvvet Dağılımlı Rastgele Değişkenlerin Konvolüsyonlarının Dağılımı

2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.36

Distribution of the Quotient of a Pair of Independent Two-Sided Power Variates

16 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.307

Distribution of the quotient of a pair of independent two-sided power variates

16th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.307

On the distribution of the product of two two-sided power random variables

9th International Statistics Day Symposium (ISDS), Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014, ss.82

On a useful transformation of a two-sided power variate

9th International Statistics Day Symposium (ISDS), Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014, ss.10

ON THE DISTRIBUTION OF THE PRODUCT OF TWO TWO-SİDED POWER RANDOM VARIABLES

9 th International Statistics Day Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014, ss.82

Truncated inverted generalized exponential distribution: Properties and Applications

9th International Statistics Day Symposium (ISDS), Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014, ss.14

İKİ ÜÇGENSEL RASTGELE DEĞİŞKENİN BÖLÜMÜNÜN DAĞILIMI

8 th International Statistics Symposium, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.150

İki üçgensel rastgele değişkenin bölümünün dağılımı

8. Uluslar arası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.5

İki Üçgensel Rastgele Değişkenin Çarpımının Dağılımı ve Ekonomi Uygulamaları

14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.262

İki üçgensel rastgele değişkenin özel durumlar için çarpımının dağılımı ve ekonomi uygulamaları

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarejova, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.262

Two-sided generalized exponential distribution

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.1

Beta-slash distribution

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.1

Genelleştirilmiş T Birnbaum-Saunders Dağılımları

7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2010, ss.6-7

Sinüs dağılımının sıra istatistikleri özellikleri

İSTKON 5, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2007, ss.8-9

Korelasyonlu ve sıralı iki normal rastgele değişkenin lineer fonksiyonlarının dağılımı

5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2006, ss.41

GT dağılımına dayalı regresyon analizi

İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2002, ss.3

Robust estimation based on the generalized t (GT) distribution

5. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2001, ss.1