Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

One Step Forward, Two Steps Back: Legal Arguments on the Visa-Free Travel of Turkish Citizens to the EU

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.16, sa.61, ss.75-95, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minority Protection in the European Union: To Protect or Not to Protect?

INTERNATIONAL JOURNAL ON MINORITY AND GROUP RIGHTS, cilt.26, sa.1, ss.92-115, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Need for a Modernized EU-Turkey Customs Union: The Problems and the Solution Suggestions

Athens Journal of Mediterranean Studies, cilt.4, sa.2, ss.123-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖÇMENLERE YÖNELİK DENİZ OPERASYONLARINDA FRONTEX’İN MÜDAHALE YETKİSİNİNULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.55-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliğinde Verilerin Korunması ve ”Tamamen Kişisel veya Ev/hane Halkı Faaliyetleri” İstisnası

Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, ss.167-194, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Hukuk Sisteminde İki Taraflı Karma Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Yargılama Yetkisi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.161-196, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK SİSTEMİNDE İKİ TARAFLI KARMA ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI'NIN YARGILAMA YETKİSİ

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.161-196, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliğinden Çekilme Hakkı Sonun Başlangıcı mı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.205-244, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan?ın İkilemi: Temel Haklar ve temel Özgürlükler Arasında Denge

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.51-93, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Adalet Divanı İçtihadı Işığında Serbest Dolaşım ve Birlik Yurttaşlığı

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.6, sa.23, ss.15-41, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Adalet Divanı İçtihadı Işığında Serbest Dolaşım ve AB Yurttaşlığı

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.6, sa.23, ss.15-41, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Adalet Divanı İçtihadı ile İşçilere Tanınan Sosyal Avantajlar

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.9, sa.2, ss.1-20, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Adalet Divanı İçtihadı ile İşçilere Sağlanan Sosyal Avantajlar

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.1-20, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurusu

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.101-108, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.101-108, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AVrupa Birliğinden Ulus Devlete Geri Dönüş mü?

Mülkiye Uluslararası ilişkiler Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2018

The Status Of Irregular Migrants At Sea: The Principle Of Non-refoulement V. Push-back Operations

The International Institute Of Social And Economic Sciences, Barcelona, İspanya, 15 - 18 Mayıs 2018

Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikasının Genel Çerçevesi

Türkiye AB İlişkileri Konferansı, Ankara, Türkiye, 09 Mart 2015, ss.15-24

Visa Free Travel for Turkish Citizens

University Association for Contemporary European Studies, Cork, İrlanda, 1 - 03 Eylül 2014

KKTC ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü

3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012, ss.319-326

Kitap & Kitap Bölümleri

Brexit: Nedenleri ve İngiltere Ekonomisine Olası Etkileri

Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Belgin Akçay ve Aylin Ege, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.223-266, 2017

Avrupa Komisyonu

Avrupa Birliği Tarihçe Teoriler Kurumlar ve Politikalar, Akçay, Belgin; Göçmen, İlke, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.187-206, 2014

Çevre Politikası

Avrupa Birliği Tarihçe Teoriler Kurumlar ve Politikalar, Akçay, Belgin; Göçmen, İlke, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.511-536, 2014

The Dispute Settlement Procedures in Ankara Agreement

Turkey s integration to the European Union Legal Dimension, Akçay, Belgin; Akipek, Şebnem, Editör, Lexington Books, ss.73-94, 2013

İşçilerin Serbest Dolaşımı

Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşım, Akçay, Belgin; Özçelik, Gülüm, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.73-98, 2012

Avrupa Birliği Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Politikası

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye, Kar, Muhsin, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.537-574, 2010

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

Avrupa Birliğinde Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Akçay, Belgin; Kahraman, Sevilay; Baykal, Sanem, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.317-348, 2008

Bilirkişi Raporları