Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Hukuk

 • Devletler Umumi Hukuku

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • İnsan Hakları

 • Siyaset Bilimi

 • Uluslararası İlişkiler

 • AB Hukuku ve Organları

 • Avrupa Çalışmaları

 • Avupa Birliği

 • Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

 • Avrupa Bütünleşmesi