Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of Europeanizaton on Turkey's Asylum Law and Policy

/th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, 10 - 12 December 2021

Avrupa Birliği ve Hukukun Üstünlüğü

AVrrupa Birliği ve Hukuki Boyutuyla Avrupa Biirliği ve Türkiye lişkileri, 06 May 2021 Sustainable Development

AVrupa Birliğinden Ulus Devlete Geri Dönüş mü?

Mülkiye Uluslararası ilişkiler Kongresi, Turkey, 15 - 16 October 2018

The Status Of Irregular Migrants At Sea: The Principle Of Non-refoulement V. Push-back Operations

The International Institute Of Social And Economic Sciences, Barcelona, Spain, 15 - 18 May 2018

Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikasının Genel Çerçevesi

Türkiye AB İlişkileri Konferansı, Ankara, Turkey, 09 March 2015, pp.15-24

Visa Free Travel for Turkish Citizens

University Association for Contemporary European Studies, Cork, Ireland, 1 - 03 September 2014

KKTC ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü

3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Mersin, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.319-326

Books & Book Chapters

EU/Turkey Relations :a break up or revival in the shadow of crises

in: EU/Turkey Relations in the Shadows of Crisis: a break up or revival?, A. Aslı Bilgin, Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Maryland, pp.267-284, 2021

Brexit: Nedenleri ve İngiltere Ekonomisine Olası Etkileri

in: Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Belgin Akçay ve Aylin Ege, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.223-266, 2017

Avrupa Komisyonu

in: Avrupa Birliği Tarihçe Teoriler Kurumlar ve Politikalar, Akçay, Belgin; Göçmen, İlke, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.187-206, 2014

Çevre Politikası

in: Avrupa Birliği Tarihçe Teoriler Kurumlar ve Politikalar, Akçay, Belgin; Göçmen, İlke, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.511-536, 2014

The Dispute Settlement Procedures in Ankara Agreement

in: Turkey s integration to the European Union Legal Dimension, Akçay, Belgin; Akipek, Şebnem, Editor, Lexington Books, pp.73-94, 2013

İşçilerin Serbest Dolaşımı

in: Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşım, Akçay, Belgin; Özçelik, Gülüm, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.73-98, 2012

Avrupa Birliği Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Politikası

in: Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye, Kar, Muhsin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.537-574, 2010

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

in: Avrupa Birliğinde Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Akçay, Belgin; Kahraman, Sevilay; Baykal, Sanem, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.317-348, 2008

Expert Reports

Metrics

Publication

38

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals