Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adrenal Kitleyi Taklit Eden İki Olgu

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Turkey, 31 October - 04 November 2018

Books & Book Chapters

Prostat Kanser Epidemiyoloji

in: Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, , Editor, İris Yayıcılık, İstanbul, pp.673-675, 2016

Prostat Kanserinde Kemoprevensiyon

in: Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, , Editor, İris Yayıncılık, İstanbul, pp.673-675, 2016

PROSTAT KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

in: ÜROLOJİ MASAÜSTÜ BAŞVURU KİTABI, TEKGÜL SERDAR, Editor, ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ, İstanbul, pp.417-422, 2013

PROSTAT KANSERİNİ DOĞAL VEYA KİMYASAL AJANLARLA ÖNLEME YADA RİSKİNİ AZALTMA

in: ÜROLOJİK MASAÜSTÜ BAŞVURU KİTABI, TEKGÜL SERDAR, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.422-425, 2013

PROSTAT KANSERİ

in: BİRİNCİ BASMAKTA TANI VE TEDAVİ, BOZDEMİR NAFİZ, KARA İ.H., Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1114-1116, 2010

MESANE KANSERİ

in: BİRİNCİ BASAMAKTA TANI VE TEDAVİ, BOZDEMİR NAFİZ, KARA İ.H., Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1117-1118, 2010