Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation Of Water Quality and Suitability of Trout Production Enterprises for Organic Aquaculture In Feke”

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.450

Effect of Different Diets on the Growth of Blackmoli (Poecillia latipinna) Juveniles

Sym-Op-Is 2008, Soko Banja, Sırbistan Ve Karadağ, 14 - 17 Eylül 2008, ss.445-448