Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, Turkey

 • 2010 - 2013 Post Graduate

  Cukurova University, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate Double Major

  Cukurova University, Turkey

 • 2005 - 2009 Under Graduate

  Cukurova University, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  FARKLI KONSANTRASYONLARDA KULLANILAN NİSİNİN SOĞUKTA (4±2oC) VE VAKUM PAKETLENEREK DEPOLANAN LEVREK FİLETOLARININ (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) KALİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Cukurova University

 • 2013 Post Graduate

  BALIK YAĞINDAKİ EİKOSAPENTAENOİK ASİT (EPA) VE DOKOSAHEKSAENOİK ASİT (DHA)'İN YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ (HPLC) YÖNTEMİ İLE SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI PATOJENİK BAKTERİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Cukurova University

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 201920. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Other , Mersin Üniversitesi

 • 20192. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

  Other , İKSAD

 • 2019Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Security , Çukurova Üniversitesi

 • 201813th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2018)

  Other , Ankara University and Hacettepe University

 • 2017Ufuk 2020 İşbirliği Programları Proje Yazma Eğitimi

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

 • 2017International Symposium on Pufferfish

  Education Management and Planning , Iskenderun Technical University (İSTE), Ege University, Nature and Science Society

 • 20172nd International Science Symposium

  Other , Yunus Emre Institute Tbilisi Turkish Culture Center

 • 2017Technical Visit to Bologna University

  Other , Bologna University

 • 2017International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

  Other , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

 • 2017Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Education Management and Planning , Ç.Ü. Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇÜTF-DETAUM)

 • 2016FABA 2016: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES

  Other , Mediterranean Fisheries, Research, Production and Training Institute

 • 201646th West European Fish Technologists Association (WEFTA)

  Other , WEFTA

 • 2016International Congress On Advances In Veterinary Sciences&Technics (ICAVST)

  Other , ICAVST

 • 2015ERASMUS Staff Mobility Training

  Education Management and Planning , Miguel Hernandez University

 • 201518. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Other , Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

 • 2015Teşekkür Belgesi

  Other , Türkiye İstatistik Kurumu

 • 2015ICFAPE 2015: XIII International Conference on Food and Agricultural Process Engineering

  Other , WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (WASET)

 • 2015Spray Dryer (Püskürtmeli Kurutucu) Çalıştayı

  Education Management and Planning , Kramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

 • 20142nd International Congress on Food Technology

  Other , Association of Food Technology-Turkey

 • 2014Training Course on Food Microbiology

  Education Management and Planning , Society of Food Technology

 • 2014FABA 2014: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES

  Other , Central Fisheries Research Institute (CFRI)

 • 2014Kromatografide Son Gelişmeler ve MSMS Teknolojisi

  Education Management and Planning , ANT TEKNİK

 • 201317. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Other , İstanbul Üniversitesi

 • 201340th CIESM Congress

  Other , 40th CIESM Congress

 • 2013Aquaculture Europe 2013

  Other , Aquaculture Europe 2013

 • 2012KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası

  Education Management and Planning , Adana KOSGEB Hizmet Müdürlüğü

 • 2012AB 7. Çerçeve Programları Proje Hazırlama Eğitim Sertifikası

  Education Management and Planning , Adana Valiliği

 • 2012English Writing Scientific Manuscripts Certificate of Achievement

  Education Management and Planning , Cukureova University and New Mexico University

 • 201116. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Other , Akdeniz Üniversitesi

 • 2011HACCP/ISO 22000 Food Safety Management System

  Quality Management , Çukurova Üniversitesi

 • 2011ISO 9001 Quality Management System

  Quality Management , Çukurova Üniversitesi

 • 2011İnternational Year of Chemistry 2011-Her Yönüyle Kimya Sempozyumu

  Other , Hacettepe Üniversitesi

 • 2009Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Güvencesi Sempozyumu

  Quality Management , Çukurova Üniversitesi