Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Çukurova Arapçası (Tarsus Örneği)

in: Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri, Yaşar Acat, Editor, Akdem Yayınları, İstanbul, pp.27-88, 2018

Ilmu'l-Bedî' / Bedî' İlmi

in: Ulûmu'l-Belâğa (el-Meânî ve'l-Beyân ve'l-Bedî') / Belagat İlimleri (Meânî, Beyân, Bedî'), Musa ALP, Editor, Bizim Büro Matbaa Yetkin Basım Yayım Ve Dağıtım, Ankara, pp.107-167, 2017

Dirâseh Tecmî'iyyeh Havle'l-Lehceti't-Tarsûsiyyeh

Giriş Dijital Baskı Merkez Kitapları, Adana, 2016

Tarsus Arap Diyalekti (Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme)

Türkiye Alim Kitapları Yayınları (Omniscriptum Gmbh & Co. Kg), Saarbrücken, 2016

Metrics

Publication

10

Project

1
UN Sustainable Development Goals