Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mizah Anlayışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.277-298, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.18, ss.9-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.18, ss.9-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE GÖÇMENİ VE YERLİ KIBRISLILARDA DİNDARLIK: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.18, ss.9-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ DEĞER YÖNELİMLERİ

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.329-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ DEĞER YÖNELİMLERİ

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.329-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)