Fonksiyonel gıda olarak keçi sütü ve ürünlerinin değerlendirilmesi-Evaluation of Goat Milk and Dairy Products as Functional Foods


KOLUMAN A., gölge ö., KOLUMAN N.

International Conferance on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15 - 17 Haziran 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri