Televizyon Reklamlarının Çocukların Davranışsal Tutumları Ve Obezite Gelişme Riski Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Çelebi E.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.97-107, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.97-107

Abstract

Televizyonun çocuk bakıcısı olduğu günümüzde çocuklar televizyon karşısında birçok reklam mesajına maruz kalmaktadır. Bu yüzden televizyon reklamlarının çocuklar üzerine olumsuz etkileri önemi giderek artan toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışma Televizyon reklamları mesajlarının çocukların davranışsal değişikliği üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Konuyla ilgili yaşları 6 ile 8 arasında değişen 37 katılımcı iki farklı odak grup tartışmasına katılmıştır. Araştırma sonucuna göre; çocuklar her gün yüzlerce reklama maruz kalmaktadır ve bu reklamlar çocukları sağlıksız gıda ürünlerini tüketime teşvik etmektedir. Böylelikle reklamlar çocukların tüketim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Ürünün satın alınmaması ise çocuklar için hayal kırıklığı ve üzüntü yaratmaktadır. Bu yüzden aileler ile çocukları arasında tartışmalar yaşanabilmektedir. Ancak televizyon izleme alışkanlığı ve obezite gelişim riski arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır.