Cohort Effect on Food Away From Home in Turkey: A Double Hurdle Approach


ŞENGÜL S.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.35, ss.59-80, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 35
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.59-80

Özet

Bu çalışmada 2002-2005 dönemi için Türkiye’de hanehalkı ev dışı gıda tüketimi üzerinde yaş, kuşak ve yıl etkileri ayrıştırılarak Double Hurdle modeli ile incelenmiştir. Türkiye’de hanehalkı ev dışı gıda tüketimi için hem pazara katılım kararının ve hem de ev dışı gıda harcama kararının yaş, kuşak ve yıla bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Türkiye’de hanehalkı reisinin genç olduğu hanelerin, hanehalkı reisinin yaşlı olduğu hanelere göre ev dışı gıda tüketimi için piyasaya katılım olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirlenmiştir. Bununla birlikte, kuşak etkisi ev dışı gıda tüketimi için pazara katılım olasılığı üzerinde genç kuşaklar için istatistiki olarak anlamlı ve pozitif etkili, ev dışı gıda harcaması eşitliğinde ise istatistiki olarak anlamlı olmakla birlikte negatif etkili olduğu görülmüştür. Yaşlı kuşaklar için ev dışı gıda tüketimine katılım olasılığı pozitif işaretli olmakla birlikte istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. Son olarak, yıllara bağlı olarak Türkiye’de hanehalkı ev dışı gıda tüketim piyasasına katılım ve tüketim düzeyi kararları pozitif yönde etkilenmektedir.  

The objective of this study is to examine age, cohort and year effects on food away from home (FAFH) expenditure of Turkish households, employing double hurdle approach for the period of 2002-2005. Results show that both the decision to participate in FAFH market and the actual FAFH expenditure of Turkish households change according to cohort, age and time. It is determined that the households with younger household heads have higher probability to participate in the FAFH market than the households with older household heads. Cohort effects for younger generations, on the other hand, are positive and significant in FAFH market participation while they have significant but negative effect on FAFH expenditures. Cohort effects for probability of market participation of FAFH for older generations are found to be positive but statistically insignificant. The findings also indicate that year effects play a positive role in FAFH market participation and FAFH expenditures.  Key